NACISTÉ A STAROVĚKÝ ŘÍM

Vše, co se nikam nehodí (obecná tlachárna).
Tita Iuventia Martia
Posts: 2794
Joined: Fri 11. Jun 2010 6:35:08
Location: Praha 2
Contact:

NACISTÉ A STAROVĚKÝ ŘÍM

Postby Tita Iuventia Martia » Sun 18. Jul 2010 19:11:57

Salvete,
opet velmi zajimavy clanek, dovolim si ho zde ocitovat:
"NACISTÉ A STAROVĚKÝ ŘÍM

Němci jako potomci Římanů a jejich pokrevní příbuzní. Třetí říše jako nový Řím, historické bitvy starověku jako souboj nadřazené a podřadné rasy. Jak zacházela nacistická ideologie s odkazem antiky?

7. května 1938 se obloha nad Římem zatáhla a začalo pršet. Vojenská přehlídka, kterou Mussolini naplánoval na počest příjezdu Adolfa Hitlera, musela být zrušena. Náhradním programem byla návštěva výstavy věnované císaři Augustovi. Hitler sám zamířil také do Kolosea, Paláce konzervátorů, Diokleciánových lázní a k Agrippově paláci. Splnil si sen z dob, kdy se jako samouk zajímal o umění a architekturu antického Říma. Návštěva památek Věčného města na něj udělala velký dojem.
NORDIČTÍ ŘÍMANÉ
Mussoliniho fašistický režim dokázal využít kulturních tradic Itálie víc než dobře. V roce 1934, v době velmi dobrých vztahů s Berlínem, se Mussolini nechal slyšet, že v době, kdy Řím měl Césara, Vergilia a Augusta, neuměli Germáni číst ani psát. Hitler se s těmito výroky vyrovnal po svém: novým výkladem či přímo změnou historie.
Sláva antického Říma nebyla podle jeho názoru v rozporu s rasistickými teoriemi nacistů o nadřazenosti severské rasy. Naopak, Římané byli podle Hitlera Germány. Myšlenka ztotožňující Germány s antickými Řeky a Římany vznikla v devatenáctém století. Hitler ji převzal do svého spisu Mein Kampf a od roku 1933 se stala součástí národní ideologie. Řekové a Římané měli podle nacistů stejně jako jiné severské národy pocházet ze severu Německa a z jižní Skandinávie. V pokynech k výuce dějepisu, které vydalo v roce 1933 říšské ministerstvo školství, ale i ve školních učebnicích z roku 1942 se lze dočíst toto: Řekové i Římané byli pokrevními příbuznými Germánů a v dávných dobách odešli ze své pravlasti na jih. Římská říše, její Koloseum, vítězné oblouky, vojenské legie i mozaiky ve vilách, to vše mělo být přičítáno nordické krvi a národnímu duchu. Měly to být stejné památky na staré Germány jako nálezy mečů a zbroje v severním Německu, které Hitler rovněž obdivoval. Podle nacistické ideologie to bylo pouze teplé středomořské podnebí, které umožnilo, aby se jižní větev Germánů vyvíjela rychleji než severní.
SNAHA O VĚDECKÉ DŮKAZY
Hitlerův obdiv starého Říma nesdíleli všichni představitelé nacistického hnutí. Reichsfü-hrer SS Heinrich Himmler se snažil prokázat, že staří Germáni žijící v severní Evropě byli nejméně stejně vyspělí nebo ještě vyspělejší než civilizace ve Středozemním moři. Nechal proto provádět řadu archeologických průzkumů lokalit v Německu a ve Skandinávii. Hitlerovi se Himmlerovo úsilí nezamlouvalo. Prohlásil, že není nutné dávat všem najevo, že Germáni žádnou slavnou minulost nemají a že v době, kdy Římané stavěli dokonalé stavby, se Germáni tísnili v hliněných chatrčích. Na Hitlerův nátlak nechal Himmler, který se do Říma vydal v roce 1936, zřídit oddělení pro antické studie při společnosti Deutsches Ahnenerbe. V jednom z dopisů adresovaných řediteli této společnosti Walteru Wüstovi Himmler upřesnil, že cílem má být studium antického Řecka a Říma s ohledem na árijské a indogermánské vlivy, aby bylo možné vědecky prokázat povahu germánského ducha jako tvůrce velkých kultur minulosti. V tomto přesvědčení Himmlera utvrdil i nález svastiky v římských vykopávkách, které navštívil. Se skutečným výzkumem neměly tyto práce nic společného.
VÁLKY JAKO SOUBOJ RAS
Zájmu o antický svět dokázali rychle využít učitelé a vědci v oboru klasických studií, řečtiny a latiny. Vznikl bezpočet článků a memorand zaslaných německému ministerstvu školství, které požadovaly reformu vzdělávání a obšírně přitom citovaly Mein Kampf. Znalost klasických jazyků a kultury se měly stát základem pro vzdělávání nových lidí. Vyzdvihovány byly hodnoty jako oddanost vlasti, které vedly k sebeobětování v bojích s nepřáteli. Němečtí gymnazisté se učili zpaměti verše údajně árijského básníka Horatia Dulce et decorum est pro patria mori (zemřít pro vlast je slastné a čestné). Antická kultura neměla vést k humanizmu, ale k odkrytí kořenů rasové identity. Řím byl prezentován jako velmoc, která zažila období vzestupu a pádu. První Římané vybudovali stejně jako předtím Sparťané model rasově jednotné společnosti. Byly tu dvě oddělené větve obyvatel, podřízení plebejci podřadných ras a panující nordičtí patricijové. Zásadní chybou podle nacistické ideologie bylo odstranění bariéry mezi oběma skupinami, zejména umožnění sňatků patricijů s plebejci. Římané si údajně nebyli vědomi své rasové nadřazenosti a nedokázali uchránit čistotu své krve. Důsledkem byly války, nepokoje a postupné podlehnutí Říma asijským, semitským a africkým kmenům. Nordickou krev znečistili i propuštění otroci a legionáři z jiných zemí. Za fatální střetnutí Árijců se Semity nacisté označovali boje Říma s Kartágem zakončené římským vítězstvím v roce 146 př. n. l. Boj podle nich nebyl dotažen do konce vyhlazením veškerého poraženého obyvatelstva. Stejně špatné rozhodnutí prý učinil i císař Titus, který po dobytí Jeruzaléma v roce 70 n. l. neusmrtil všechny Židy, ale část jich nechal uprchnout do exilu nebo je dal prodat do otroctví. Semitská krev po-
dle nacistů narušila římskou moc i prostřednictvím křesťanství, které svým univerzalizmem nahlodalo hierarchii a elitářské uspořádání impéria. Nacistická ideologie se netajila tím, že stejné chyby nehodlá opakovat.
VLIV NA ARCHITEKTURU
Dalším projevem spřízněnosti germánské a antické kultury se měla stát nová architektura. Hitler snil o tom, že hlavní město jeho říše a později i celého světa bude zcela přebudováno a ponese i nové jméno Welthauptstadt Germania. Z Hitlerových veřejných projevů i z pamětí jeho architekta Alberta Speera vyplývá, že německý diktátor chtěl svými monumentálními stavbami pokořit USA. Na rozdíl od tehdejší americké architektury však mělo jít výhradně o budovy v klasickém slohu. Centrem Germanie měla být severo-jižní osa zvaná Siegesallee, Třída vítězství, široký bulvár lemovaný gigantickými stavbami a předurčený pro okázalé vojenské přehlídky. Na konci této třídy se měla nacházet více než tři sta metrů vysoká budova Volkshalle, nebo také Grosse Halle či Ruhmeshalle inspirovaná římským Pantheonem Marca Vipsania Agrippy. Podobu navrhl Hitler osobně, měla to být největší stavba ve městě. Uvnitř mělo být místo pro více než 180 tisíc lidí. Ještě větší počet diváků, 400 tisíc, měl pojmout nový stadion v Norimberku. Slohově měl být kombinací římského Kolosea a athénského stadionu Heroda Agrippy.
POSLEDNÍ DĚJSTVÍ
Odkazy na slavnou minulost Říma provázely Hitlera i v době, kdy porážka jeho režimu byla na spadnutí. V dubnu 1945, v době, kdy sovětské tanky byly už za branami Berlína, pověřil Hitler Goebbelse, aby v nacistickém tisku nechal zveřejnit sérii článků o druhé punské válce (218 – 201 př. n. l.). Situace třetí říše byla srovnávána se zoufalou situací Říma v době, kdy musel čelit kartaginskému vojevůdci Hannibalovi. Ten byl srovnáván se Stalinem a Stalina proto údajně čekal i stejný osud – drtivá porážka. Nacistický tisk odkazoval i na postavu Friedricha II., který během Sedmileté války v letech 1756 až 1763 nakonec slavně zvítězil, i když stál na pokraji porážky.
Navzdory těmto článkům si Hitler velmi dobře uvědomoval, že z vojenského hlediska je konec neodvratitelný. Požadoval proto boj až do úplného vyčerpání tak, aby Německo bylo zničeno stejně jako Řím a aby z něj zbyly jen ruiny a legendy, které měly plnit posluchače posvátnou bázní. Zbytky monumentálních staveb měly svědčit o německé velikosti ještě po tisíciletích stejně jako římské památky. Dějiny se však ubíraly jiným směrem."
Titvs Iventivs Martivs Ferox
Tribunus militum
Legio IIII Flavia Felix
"Concordia militum"

MG42
Posts: 557
Joined: Sat 19. Jun 2010 9:47:44

Re: NACISTÉ A STAROVĚKÝ ŘÍM

Postby MG42 » Thu 04. Feb 2016 14:32:22

Moc pěkně napsané, myslím že s pár úpravama by se to mohlo hodit mezi články na stránkách :)
GNAEVS CASSIVS

Tita Iuventia Martia
Posts: 2794
Joined: Fri 11. Jun 2010 6:35:08
Location: Praha 2
Contact:

Re: NACISTÉ A STAROVĚKÝ ŘÍM

Postby Tita Iuventia Martia » Tue 09. Feb 2016 18:00:35

Salve,
Cassie, problem spatruji v autorskych pravech, tohle neni moje dilo, je to z casopisu a proto jsem to sem dala jako citaci... Nicmene clanek je to zajimavy a ukazuje to na fakt, ze v ramci propagace ideologie jde vyuzit a zneuzit uplne vsechno, nebo si to alespon upravit tak, aby se to hodilo...

Vale,
Titvs Iventivs Martivs Ferox
Tribunus militum
Legio IIII Flavia Felix
"Concordia militum"


Return to “Ostatní”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron