Hannibal

Diskusní forum na téma osobností z dalších Antických zemí.
Tita Iuventia Martia
Posts: 2794
Joined: Fri 11. Jun 2010 6:35:08
Location: Praha 2
Contact:

Hannibal

Postby Tita Iuventia Martia » Mon 12. Sep 2011 20:25:36

Avete,
tento velikan antickeho sveta si zde take zaslouzi sve tema. Byl to prave Hanibal,ktery v prubehu II. Punske valky tak neuveritelne "zatapel" Rimanum, dokazal nemozne: prejit Alpy, dokazal Rimany porazet v bitvach, byl to vynikajici taktik, strateg, vojak a vojevudce znaly jazyku, vzdelany, ale take dobry diplomat, obcas take kruty, prohnany a bezskrupulozni. Byl pry statecny a zdatny, stejne jako jeho dva bratri Hasdrubal a Magon a jeho otec, Hannibal Barka byl vyznamny Kartagynsky obchodnik, ale take vojevudce za I. Punske valky. Sveho syna Hannibala pry zavazal prisahou u oltare, ze se nikdy nestane pritelem Rima a bude proti nemu bojovat, coz take cinil a s Rimem to bylo tehda skutecne spatne a jeho osud visel na vlasku. Mimojine proto, ze nejdrive Hannibala podcenili a nasledne nebyl Rim schopen do pole poslat s legiemi kompetentniho vojevudce, az na vyjimky, jako byl napriklad Fabius Maximus a dalsi. Pro Rim prisli tito vynikajici vojevudci za pet minut dvanact... :idea:

Proto si myslim, ze i tento obavany nepritel Rima si zaslouzi sve tema u nas na foru :-)

http://antika.avonet.cz/article.php?ID=1406

valete
Titvs Iventivs Martivs Ferox
Tribunus militum
Legio IIII Flavia Felix
"Concordia militum"

Tita Iuventia Martia
Posts: 2794
Joined: Fri 11. Jun 2010 6:35:08
Location: Praha 2
Contact:

Re: Hannibal

Postby Tita Iuventia Martia » Fri 22. Jun 2012 11:25:18

Z casopisu Otazníky minulosti - o Hanibalovi :-)

"Otec strategie a vojenský génius! Vyhrál bitvy, které všichni předem považovali za prohrané! Tu nejdůležitější však nikdy nesvedl! Osud? Nebo závist
kartaginské aristokracie?

Hamilkar Barkas vede své tři syny
do Baalova chrámu v Kartágu!
Hannibala, Hasdrubala a Magóna!
Slavný velitel punských vojsk je zde
nechává složit přísahu. Přísahu, která
zpečetí jejich osud. Přísahu věčné nenávisti
vůči Římanům! Nejstarší ze synů,
desetiletý Hannibal, odhodlaně slibuje:
„Přísahám, že jakmile mi to věk dovolí,
ohněm a železem určím osud Říma!“ Boj
s Římany se tak pro tři malé kluky stává
celoživotním posláním i prokletím.
Přes Alpy na Řím!
Do čela kartaginských vojsk se odvážný
válečník Hannibal dostává už ve svých
pětadvaceti letech. A během prvních dvou
let dobude Hispánii! Avšak nejslavnějším
válečným počinem kartaginského velitele
bezpochyby zůstává pochod z Ibérie přes
Pyreneje, jižní Galii a Alpy až na
sever Apeninského polostrova.
Čtyřicet tisíc žoldnéřů, deset
tisíc jezdců a třicet sedm
válečných slonů na jaře 218 př.
n. l. vypochoduje z Nového Kartága!
Dodnes historici dumají
nad tím, kudy a jak mohl
Hannibal s tak obrovskou
armádou Alpy
překročit. On sám si
nad tím hlavu moc
nelámal: „Buď cestu najdeme,
nebo si ji uděláme.“
Římanům se tajil dech. Byli přesvědčeni,
že právě mohutné Alpy je nejlépe ochrání
před případným nepřítelem. Jistě, vojsko
utrpělo šílené ztráty. Laviny, mráz
a bojovní Keltové srazili řady o polovinu.
Patnáct dní vražedného pochodu ale
Hannibala nepřipravilo o sebejistotu. A to
vzpružilo i zbytek vojska. Čekaly je
dvě velké bitvy. Obě vyhráli: bitvu
u Trasimenského jezera a jeden
z nejkrvavějších střetů v dějinách,
bitvu u Kann. Tam ztratil Hannibal
šest tisíc mužů. A Římané? Kolem
padesáti až sedmdesáti tisíc
vojáků! Píše se rok 216 př.

nejobávanějším
válečníkem na světě! Jak to dokázal?
Vždyť Římanů bylo u Kann dvakrát více
než Kartaginců! Mohlo by se zdát, že
úspěch mu zaručili jeho váleční sloni,
nebezpečné živoucí tanky. Ano, ti by
jistě morálku nepřítele srazili na kolena!
Kdyby přežili! Ale přes hory prošel
pouze jediný! Jmenoval se Surus a na
svých zádech nesl samotného Hannibala!
Tajemství Hannibalových vítězství tkvělo
v taktice. To, co skutečně uměl a co se od
něj učili i jeho nepřátelé, byla vojenská
strategie! „Nepřišel jsem bojovat proti
Italům, ale v zájmu Italů proti Římanům!“
řekl. A na jeho stranu postupně
přechází většina jižní Itálie.
Hannibal před branami
Řím se otřásá v základech, když se
vysloví jeho jméno. Hannibal se však do
srdce impéria neodváží! Maharbal, jeden
z Hannibalových velitelů, si neodpustí
poznámku: „Bohové skutečně nedali jednomu
člověku všechno! Vítězit, Hannibale,
umíš, ale vítězství využít ne!“ Hannibal se
skutečně vyhnul rozhodující bitvě. Proč?
Že by se nakonec zalekl? Spíš si všechno
dobře spočítal. Zaútočit na půl miliónový
Řím se čtyřiceti tisíci unavenými
a vyčerpanými vojáky? Navíc
měl málo obléhacích
strojů a špatné zásobování.
Z rodného Kartága
mu poslali pouze čtyři
tisíce nových mužů.
Jeho situace byla žalostná!
Římanům se vyrovnat
nemohl. Defi nitivní vítězství
mu zůstalo odepřeno. A Hannibalova
moc slábne. Nesmyslná politika
Kartága ho žene do záhuby! Do jeho
tábora je v roce 207 př. n. l. vhozena
setnutá hlava bratra Hasdrubala. Porazili
ho a zabili Římané. Při pohledu na jeho
tvář má vojevůdce špatné tušení. „Teď
vidím osud Kartága,“ zašeptá.
Poté, co se římské
legie vylodí v severní
Africe, je Hannibal
odvolán zpátky do Kartága.
A slavný římský
generál Scipion Africanus
ho poráží v bitvě
u Zamy. Defi nitivně.
Válka končí a Kartágo
prohrává!
Velitel do
nepohody
Jak to, že byl schopen velet
tak obrovské armádě,
která ho na slovo poslouchala?
Co poutalo tisíce
vojáků různých národností k jednomu
člověku a veliteli? Za prvé: Hannibal byl
výborným psychologem a charismatickým
vůdcem. Před každou bitvou promlouval
ke svým mužům v několika
jazycích a dodával jim odvahu. Nikdy
od nich nežádal, aby dělali to, co by
on sám udělat nedokázal nebo nechtěl!
Uměl se vcítit do duše prostého vojáka.
A oni k němu byli připoutáni silnějším
poutem než jen žoldem a povinností.
Poutal je respekt a láska! Když spali pod
širým nebem, v horách či bažinách,
spal s nimi. Společně se svým vojskem
sdílel všechnu námahu a strasti. Tedy
pokud vůbec spal! Byl totiž pověstný
svou neúnavností. Téměř neodpočíval.
Nedostatek spánku a neléčená infekce
taky způsobily, že oslepl na levé oko.
A za druhé: neholdoval luxusu ani
alkoholu. Střídmý a rozvážný muž
neměl ani přílišnou vášeň pro ženy.
Manželství s Iberkou Imilke bylo spíš
o politice.
Hannibal „zrádcem”
Po válce se Hannibal stáhne do ústraní.
Věnuje se obchodu, později politice.
Několik let. Dokud nezačne být
opět úspěšný. A tedy nepohodlný!
Kartaginská aristokracie, do které se
Hannibal coby politik naváží, ho před
Římany obviní ze zrady! Prý spolupracuje
s římskými nepřáteli. Konkrétně
s Antiochem III. Řím žádá o vydání
svého úhlavního nepřítele! Ten se vše
včas dozví a z města uprchne. Ale kam?
K domnělému spojenci Antiochovi III.
Ten ho zaměstná jako svého vojenského
poradce proti Římanům. I tuto říši však
Řím dobude. A Hannibal utíká dál. Římané
mu jsou ale pořád na stopě! Když
mu už už hrozí římské zajetí, vezme si
raději život sám! „Nastal čas ukončit
strach Říma. Déle již nehodlají čekat
na smrt starého muže, který jim
způsobil tolik starostí.“ S těmito slovy
spolkne jed a umírá. A Římané? Vystavují
Hannibalovu sochu v každé ulici.
Na důkaz toho, jak velkého protivníka
porazili.

Víte, že?

Zvolání „Hannibal ante portas”
(Hannibal před branami) nejlépe
charakterizuje děs a úzkost římských
senátorů. V Itálii se používá
dodnes.
Římané ho nazývali ukrutným, ale
jeho skutky mluví o opaku. Římského
konzula Lucia Aemilia Paulla,
kterého zabil v bitvě u Kann, nechal
pohřbít se všemi poctami. A nedotčené
ostatky jiného dal odeslat jeho
rodině do Říma. Což bylo v přímém
rozporu s tím, jak Římané naložili
s tělem jeho bratra Hasdrubala!

Osvícený politik

Jako politik zavedl Hannibal řadu
reforem: zmenšil státní výdaje, reformoval
ústavu, zakázal kupování
úřadů. Staral se o uspokojení potřeb
prostého lidu, usiloval skoncovat se
zkorumpovaností bohaté šlechty.
Byl znamenitým ekonomem: vymáhal
daně od bohatých a zavedl clo
na zahraniční obchod. Vysázením
olivových hájů se snažil zkultivovat
i kartaginské okolí."
Titvs Iventivs Martivs Ferox
Tribunus militum
Legio IIII Flavia Felix
"Concordia militum"


Return to “Ostatní národy”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron