SAGALASSOS

Pokud narazíte na nějakou novinku ze světa archeologie, podělte se sní v tomto foru.
Tita Iuventia Martia
Posts: 2794
Joined: Fri 11. Jun 2010 6:35:08
Location: Praha 2
Contact:

SAGALASSOS

Postby Tita Iuventia Martia » Sun 18. Jul 2010 18:03:14

Salvete,
davam tu k dobru citaci jednoho clanku o starovekem SAGALASSOS:
SAGALASSOS - CÍSAŘSKÉ KOLOSY V MALÉ ASII

Provinční římské město v dnešním Turecku bylo v prvních stoletích našeho letopočtu centrem císařského kultu a významným správním střediskem. Již dvacet let odkrývají archeologové monumentální památky zapomenutého antického sídla.

Pod nánosem starověké suti čekalo archeology překvapení. Ze zásypu v bývalých římských lázních se před nimi náhle vynořila noha v sandálu velikosti 130. Nad ní kamenná kyčel ve stejných proporcích a později se objevila i velká hlava císaře Hadriána. Nález sochy, jejíž původní velikost činila pět metrů, vzbudil zasloužené nadšení. Sochy podobných rozměrů byly ve starověku raritou a jen málokdy se zachovaly do současnosti. Starověké město Sagalassos ležící asi sto kilometrů severně od dnešního letoviska Antalya přitom nebylo ani císařským sídlem, ani předním obchodním centrem. Bylo jen jedním z několika provinčních středisek na okraji římské říše a o jeho památkách se až donedávna příliš nevědělo.
ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM
Systematický průzkum začal v těchto místech v roce 1990. Od té doby tu belgicko-turecký tým pod vedením profesora Waelkense z Katolické univerzity v Lovani prozkoumal 250 lokalit. Uprostřed areálu leží pod pětimetrovým nánosem suti a písku zapomenuté antické město s amfiteátrem pro 9000 diváků, zastřešeným divadlem s dvěma tisíci sedadly, velkou knihovnou, lázeňským komplexem, několika chrámy a hrobkami, dvěma výstavnými náměstími a řadou vil se vzácnými mozaikovými podlahami. Celá ta nádhera a okázalost se těžko slučuje s faktem, že v městě žilo sotva více než 5000 obyvatel. Sagalassos sloužil zřejmě ještě k jiným účelům, pravděpodobně se tu pořádaly okázalé císařské hry a slavnosti, k nimž se sjížděli návštěvníci z širokého okolí.
POHLED DO HISTORIE
Osídlení zdejšího úrodného kraje s bohatstvím lesů a vodních zdrojů začalo v osmém tisíciletí před naším letopočtem. V antické době tu vzniklo město, jehož obyvatelé byli později začleněni do správního systému římské říše. Za Augustovy vlády byla kolem roku 6 před naším letopočtem vybudována silnice Via Sebaste a Sagalassos tak dostal přímé spojení se Středozemním mořem. Následoval rychlý stavební rozkvět města. Obě náměstí byla vyzdobena triumfálními oblouky a sochami, starší Diův chrám byl rozšířen a vznikl nový chrám k poctě boha Apollona.
Císař Hadrián uděloval předním rodinám v městě římské občanství. Získal si tak loajalitu patricijů a současně uspokojil jejich touhu po podílu na moci. Hadrián rovněž vyňal Sagalassos z provincie Asie s metropolitním sídlem v Efesu a začlenil ho do lýcko-pamfylské provincie. Pozice města se posílila, mohlo využívat i středomořské přístavy Perge, Side a Aspendos. Sagalassos dostal čestný přídomek „první město Pisidie, přítel a spojenec Římanů“ a stal se oficiálním strážcem císařského kultu.
Kultu císařů sloužily v antických městech vedle veřejných soch a svatyň také takzvané císařské sály, které byly někdy součástí areálu lázní, a gymnasia. Příklady v Malé Asii najdeme třeba v Pergamu, Efesu nebo v Sardách. Podobný prostor s šestimetrovým oslavným nápisem odkryli archeologové i uprostřed lázeňského komplexu v Sagalassu. Tam zřejmě bylo původní umístění rozměrných soch, jejichž pozůstatky objevili překvapení badatelé v druhotném uložení podél stěn bývalého frigidária, tedy bazénu určeného pro koupele se studenou vodou.
Torzo Hadriánovy sochy leželo v jihozápadním koutě, zatímco v protější jihovýchodní části se zachovaly úlomky sochy jeho manželky Vibie Sabiny, konkrétně dvě nohy v ženských sandálech. V srpnu 2008 narazili archeologové u východní stěny na hlavu další ženské postavy. Podle tvarů obličeje a účesu usoudili experti, že v tomto případě se jedná o Faustinu, manželku císaře Antonia Pia. Naproti u západní stěny ležely přední spodní části mužských nohou v sandálech, které podle všeho patřily samotnému Antoniu Piovi.
Archeologové s napětím očekávali, zda se také objeví socha Antoniova nástupce, slavného Marka Aurelia. Dočkali se ještě během srpna 2008. V severozápadním rohu frigidária se ze suti vynořil pár obřích nohou ve vojenských botách potažených lví kůží a úponky. Opodál ležela pravá paže dlouhá 1,55 metru. Nakonec se podařilo vyprostit devadesát centimetrů vysokou mramorovou hlavu císaře. Je to údajně nejkrásnější zachovalá podobizna mladého Marka Aurelia.
Je zřejmé, že původně stály na jedné straně ve výklencích sochy tří po sobě vládnoucích císařů a naproti nim sochy jejich manželek. Poslední, která by měla zpodobovat manželku Marka Aurelia, se zatím nepodařilo objevit. Práce pokračují a některé části se zpřístupňují veřejnosti a na místě vykopávek vzniká archeologický park.
ÚPADEK
Sagalassos si udržel významné postavení po několik století, ale nejpozději v 5. století začala jeho sláva blednout. Pohanské chrámy pustly a staly se zdrojem kamene pro nové křesťanské kostely. Tehdy se patrně přestěhovaly sochy božských císařů z původní dvorany slávy do méně reprezentativního frigidária. V polovině sedmého století ukončilo pomalý úpadek města ničivé zemětřesení. Nějakou dobu tam ještě přežíval křesťanský klášter a sporé osídlení, později celé místo upadlo v zapomnění.(ak)
Titvs Iventivs Martivs Ferox
Tribunus militum
Legio IIII Flavia Felix
"Concordia militum"

Return to “Novinky z Archeologie”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron