Věda v Řecku i Římě

Každodennost antického Říma a Řecka (medicína, věda, gastronomie, vláda, kultura, stavitelství a pod.)
Tita Iuventia Martia
Posts: 2794
Joined: Fri 11. Jun 2010 6:35:08
Location: Praha 2
Contact:

Re: Věda v Řecku i Římě

Postby Tita Iuventia Martia » Fri 08. Jun 2012 10:43:15

A zde neco malo o Opiu :-)

"Řekové, je označovali jako nápoj zapomnění. Smíšené s vínem sloužilo
za doby římské říše jako uspávači prostředek."

"Opium popisují velikáni antického lékařství,
Hippokrates i Galén, kteří opiové
výtažky běžně používali jako prostředky
proti hadímu uštknutí, ale také proti
astmatu a epilepsii. Pacienti v Asklepiových
chrámech, tehdejších „nemocnicích“, podstupovali
s jeho pomocí „léčivé snění“.
Jeden z nejstarších nálezů z evropského
kontinentu (pohřebiště ve španělské
Granadě) datuje užívání opia do období
okolo roku 2 200 před naším letopočtem.
Historické prameny uvádějí, že opium
znali i vojáci Alexandra Makedonského.
Tehdejší válečníci ctili nepenthes, kouzelný
nápoj z opia dodávající odvahu. Údajně
proto bylo Alexandrovo válečné tažení tak
úspěšné a pronikl až do Indie."


"Účinky opia oslavili i ve starém Římě –
mák se objevoval na tamních mincích.
O rozsahu užívání svědčí fakt, že prodej
opia přinášel 15 procent všech daňových
výnosů císařství."
Titvs Iventivs Martivs Ferox
Tribunus militum
Legio IIII Flavia Felix
"Concordia militum"

Raptor
Posts: 314
Joined: Fri 25. Jun 2010 17:36:19

Re: Věda v Řecku i Římě

Postby Raptor » Mon 11. Jun 2012 2:09:37

Zajímalo by mě, z jakých pramenů vychází informace v poslední větě...

Tita Iuventia Martia
Posts: 2794
Joined: Fri 11. Jun 2010 6:35:08
Location: Praha 2
Contact:

Re: Věda v Řecku i Římě

Postby Tita Iuventia Martia » Mon 11. Jun 2012 13:41:39

A neco malo matiky a fyziky, cislo Pi, 3, 14 :-)

"Prvním, kdo se konstantou systematicky
zabýval, nebyl nikdo jiný než vynálezce
známého zákona o vznosné síle
v hydrostatice Archimedes ze Syrakus
(287–212 př. n. l.). Tento všestranný
učenec přišel se zjištěním, že hledaná hodnota může být přibližně vyčíslena
vepsáním a opsáním pravidelných
mnohoúhelníků do kružnice a následným
výpočtem jejich obvodů. S pomocí
devadesátišestiúhelníků dokázal určit
interval, kde se konstanta nachází –
někde mezi 223/71 a 220/70. Vděčíme
mu ovšem také za vyjádření konstanty
zlomkem (22/7) nebo důkaz, že plocha
kruhu je rovna hodnotě pí násobené
druhou mocninou poloměru kruhu.
Oslavil-li roztržitý učenec úspěchy ve
výpočtech konstanty podobně jako
objev známého zákona v hydrostatice –
tedy nahý, pobíhající po ulici a vykřikující
„heuréka!“, není známo."
Titvs Iventivs Martivs Ferox
Tribunus militum
Legio IIII Flavia Felix
"Concordia militum"

Tita Iuventia Martia
Posts: 2794
Joined: Fri 11. Jun 2010 6:35:08
Location: Praha 2
Contact:

Re: Věda v Řecku i Římě

Postby Tita Iuventia Martia » Tue 19. Jun 2012 14:39:48

Z casopisu Otazníky minulosti....

Neruš mi mé kruhy

Archimedes
(287 př. n. l.–212 př. n. l.)
Objev mechanické rovnováhy na
principu páky a Archimedův zákon
o tělese ponořeném do kapaliny
Říká se, že Archimedes byl roztržitým
profesorem, ale nenechte se mýlit,
není to pravda! Byl to voják a plnokrevný
muž, který dokonce vymýšlel
válečné stroje na obranu svého
rodného města Syrakus.
A kdo by neznal slavnou historku
o smrti starověkého myslitele za druhé
punské války. Tehdy Syrakusy obléhali
Římané. Archimedes byl údajně
natolik pohroužený do
své vědecké práce, že
požádal rabujícího vojáka,
aby počkal, až vyřeší
svůj matematický úkol.
Prý zvolal známou větu:
„Žádám tě, neruš mi mé
kruhy!“ Voják ale Archiméda probodl,
aniž by věděl, o co a o koho se jedná.
Ale byly okolnosti Archimedovy
smrti doopravdy takové? Byl Archimedův
vrah skutečně nevzdělaný pijan?
Karel Čapek to ve svých apokryfech
popsat trochu jinak. Není to sice
historicky doloženo, ale je v tom velký
kus moudrosti. Posuďte sami. Mladý
a velmi ctižádostivý štábní setník Lucius
tehdy moc dobře věděl, s kým
má tu čest. Přišel vlastně Archimedovi
vyseknout poklonu a požádat ho, aby
přešel na stranu Římanů! Setník Archimeda
uctivě pozdraví
a tvrdí mu, že Římané
potřebují jeho sil. „Archimede, Řím
musí být nejsilnější v celém okruhu
zemském!“ Stařec vzdychne a opáčí:
„Co se týče síly, já jsem tak trochu
fyzik, Lucie, a něco ti řeknu. Síla se
váže. Víc nevím.“ Ale Lucius naléhá
dál! Vždyť by Archimedes mohl stavět
nejmocnější stroje na světě! Ovšem
unavený muž trvá na svém a urputného
vojáka odmítá. „Jde o starý zákon.
Čím budete silnější, tím více svých sil
spotřebujete na zachování své moci.
A jednou přijde chvíle, kdy…“ svou
myšlenku už nestihl doříci. Později byla
vydána zpráva, že učený Archimedes
přišel o život náhodou. Jeho vynálezy
naštěstí žijí dodnes! Jsou to páky, kladky,
ozubená kola a samozřejmě slavný
Archimedův zákon!
Titvs Iventivs Martivs Ferox
Tribunus militum
Legio IIII Flavia Felix
"Concordia militum"

MG42
Posts: 557
Joined: Sat 19. Jun 2010 9:47:44

Re: Věda v Řecku i Římě

Postby MG42 » Sun 25. Sep 2016 11:23:12

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/ ... story.html

Takže dvě čínské kostry nalezené na římském hřbitově. Co myslíte sdíleli spolu vynálezy tyto dvě civilizace?
GNAEVS CASSIVS

MG42
Posts: 557
Joined: Sat 19. Jun 2010 9:47:44

Re: Věda v Řecku i Římě

Postby MG42 » Sat 08. Oct 2016 9:09:25

GNAEVS CASSIVS


Return to “Všední život Římanů a Řeků”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron