Reportáže z akcí - vystoupení pro handicapované studenty 07/05/2010 a setkání

Připravila: Tita Iuventia Martia

Dne 7.5.2010 od 12:00 proběhlo, v areálu Gymnázia a střední odborné školy pro zrakově postižené v Praze 5 Butovicích, společné vystoupení dvou našich členů (Tity a Appia) a pěti členů sdružení Cohors V Praetoria, os.

Scéna byla zasazena do malebného parčíku s jezírkem mezi budovou internátu a školou, v malém amfiteátru, který byl k našemu programu jako stvořený. K vidění byli tři stateční Praetoriáni (Marcus, Paulus a druhý Marcus), nosič Vexilla (vlajky) Praetoriánské gardy Quintus, římský občan Vibius, vojenský tribun čtvrté Flaviovy šťastné legie Titus a voják pomocné pěchoty první Raetské kohorty Appius, který se ujal moderování celé akce a nutno říct, že mu to šlo parádně. Appius na této škole totiž zároveň učí, a tak byl osobou nejpovolanější k tomu, aby se ujala slova a také mikrofonu od vysílačky pro sluchově postižené studenty. Jak jsem už zmínila, jedná se o školu pro handicapované, především pak zrakově postižené, a tak byl program zaměřen hlavně na přednášku a praktické ukázky zbraní, zbrojí, oblečení, které si mohli studenti dle libosti prohlédnout i pohmatem. Každý z účinkujících se krátce představil a popsal svou výzbroj a výstroj a následně procházel mezi diváky, aby si jej mohli pěkně ohmatat a získat tak lepší představu o tom, jak takový římský voják z druhé poloviny prvního a raného druhého století vlastně vypadal. Došlo také na ukázky bojů mezi "barbarem" Appiem s dlouhým kopím a Praetoriánem Marcem.

K vidění byla velmi široká paleta vybavení: dva typy římských mečů, dva typy tyčových zbraní (oštěp a kopí), římská dýka, variace oblečení římanů, různé varianty obuvi, římské zbroje (lorica segmentata, lorica hamata, lorica squamata a lorica musculata) a několik typů římských přileb, vč. důstojnické Atické přilbice. Ze štítů pak Praetoriánské scutum a kulatý štít Parma. Z doplŇků pak legionářské opasky, Vexillum a co se velmi líbilo byl Quintův medvěd Boris (nejedná se o živého medvěda, ale kůži, kterou nosí Quintus na zádech).

Spolupořadatelem a také hlavním organizátorem bylo občanské sdružení Viděno hmatem, které zajistilo pro účinkující prostory a oběd ve školní jídelně. Více informací o sdružení Viděno hmatem, jenž působí v oblasti pomoci nevidomým a slabozrakým studentům a pořádá různé kulturní a jiné akce, naleznete v sekci "Podporujeme."

Jménem občanského sdružení Castra Romana bych ráda poděkovala všem účinkujícím a vynikající spolupráci a přístup k handicapovaným a také za to, že mnozí byli ochotni do Prahy přicestovat několik set kilometrů (Brno, Ústí nad Labem), ale také Martinovi, který se ujal moderování celé akce. Dále moje poděkování patří občanskému sdružení Viděno hmatem a panu řediteli PHDr. Ivanu Antovovi, který umožnil konání této akce.

A zde je několik fotografií z této akce:


Kontakt

Bc. Lukáš Hrdina
Jitřní 41
312 00 PLZEŇ

E-mail: optio(zavinac)castraromana.cz