Reportáže z akcí - Podzimní Tachov 21/09/2013 - 22/09/2013

Připravila: Tita Iuventia Martia

Naše, zřejmě poslední, venkovní secvičná tohoto roku, se konala opět u našeho optia M.C.Lutoria v Tachově v areálu střeleckého klubu a to ve dnech 21. a 22.09.2013. V sobotu, po příjezdu, bylo potřeba zakoupit proviant pro zúčastněné, roztopit krb (krásné teplíčko) a mohla se konat naše členská schůze. V neděli jsme pak, pod odborným vedením našeho optia, absolvovali vojenský drill - opakovali jsme a přibírali také novou látku.

Tréning
Co se opakovalo byla pořadovka a povely (bez toho to prostě nejde, jsme římská armáda), boj u kůlu, hod pilem na cíl, útok (sek, sek a bod, otočení meče a návrat do výchozího postoje) pomocí kroků, semknutí řady a útok přísuny a body z poza štítu na nepřítele, ústup ve formaci a to, jak se správně zapřít o scutum a jak se krýt.

Nově jsme zkoušeli rychlejší sekvence útoku na kůl (sek na hlavu, sek z prava, sek zleva, sek na spodní část těla zprava i z leva) a souboje dvojic (kryty a seky / body - bez štítu, ale také se štítem) s tím, že jsme vybrali vhodné kombinace úderů akrytů (vč. seků ze zápěstí a z lokte, tažený sek atp.). Postupně chceme přidávat další a další techniky (boj při ztrátě meče, štítu, pouze s dýkou, jak se na zemi schoulit pod štít a požádat o pomoc kolegu (při zranění) atp.) - každý voják se musel umět bránit, pokud se něco nezdařilo a to dokonce vč. vojenského lékaře. Zkoušeli jsme také (alespon v minimálním rozsahu) formaci želva jako obranu proti jízdě a klasickou formaci želva při pochodu. Vše se zkoušelo nejdříve obezřetně a pomalu, po té stále obezřetně, ale rychleji (a to jak s dřevěnými, tak železnými meči).

Další tréningy, v zimním období, se budou konat v pronajatém gymnasionu (tělocvična) v Praze, a to vždy jednou měsíčně v sobotu či neděli. Nyní sháníme vhodné tréningové prostory.

A zde ochutnávka fotek:


Kontakt

Bc. Lukáš Hrdina
Jitřní 41
312 00 PLZEŇ

E-mail: optio(zavinac)castraromana.cz