Zapsaný spolek CASTRA ROMANA

SHŠ CASTRA ROMANA, z.s. byla založena v roce 2010 skupinou nadšenců, kteří si zamilovali jak antický Řím, tak především jeho armádu - slavné a téměř neporazitelné jednotky, profesionálně vycvičené a dobře vyzbrojené vojsko, s důkladným výcvikem, vynikající disciplínou. Římské ozbrojené síly byly vedeny s pečlivostí, která byla Římskému lidu vlastní: logistika na velmi vysoké úrovni, vojenská byrokracie a organizovanost srovnatelná s dnešními armádami, kvalitní a vyspělá lékařská péče dostupná nejen ve stálých fortifikacích, ale také v poli, stálé uspořádání věcí, systém a pravidla... Toto byla pověstná římská vojenská mašinérie, jenž vybojovala Římskému státu moc a slávu spolu s obrovskými územními zisky. Z pouhé domobrany se za staletí římské vojsko vyvinulo v poloprofesionální a následně plně profesionální ozbrojenou složku Římského státu.

Fascinace nejen římským vojskem, ale i samotnou antickou kulturou (inženýrství, technika, matematika, medicína, státní správa, kultura, gastronomie a mnoho dalšího) vedlo tři nadšence a fanoušky k tomu založit Občanské sdružení, které by se zabývalo jak vojenstvím, tak i civilním životem běžných obyvatel římské říše v druhé polovině prvního století a na počátku století druhého. Z trojice zakládajících členů měli již někteří zkušenosti z jiných spolků, které zde následně mohli nejen velmi dobře uplatnit, ale i dále rozvinout. Pro všechny z nás je to především hobby a srdeční záležitost a snažíme se být, jak je to jenom možné a jak nám naše finance dovolují, co možná nejdobovější (především pak co se týče výzbroje a výstroje, ale také osobních věcí).

Jaké jsou naše cíle v reenactingu?
Cílem našeho sdružení je zobrazování života vojáků Římské říše a to vč. boje, život civilních obyvatel, dále pak vzdělávací a charitativní činnost (vystoupení pro handicapované, pro děti a ve školách), účast na tématických akcích (v ČR i v zahraničí), komunikace s ostatními spolky zabývajícími se antikou.

Jakým obdobím se zabýváme?
Své vybavení (zbraně, zbroje, obuv, oblečení a doplňky) se snažíme stylizovat (především dle dobových pramenů, odborné literatury, archeologických nálezů, ikonografie a pod.) do období vlády Flaviovské císařské dynastie (69 nl. - 96 nl.), tedy od nástupu císaře Vespasiana až do smrti jeho druhého syna Domitiana. S našim vybavením však můžeme velmi dobře reprezentovat i vojáky císaře Nervy a Traiana (Nerva: 96 - 98 nl., Traian: 98 nl. - 117 nl.). Za doby Flaviovců a následně pak právě za císaře Traiana při jeho Dáckých a blízkovýchodních taženích dosáhl Řím defakto svého vrcholu, co se týče rozlohy i moci, i přesto, že v 3. stol. nl. za vlády císaře Septimia Severa se Římská říše ještě územně zvětší, je právě naše období považováno za tzv. Zlatý věk impéria, resp. za jeho počátek.

Zástupci Zapsaného spolku:

  • Předseda: Bc. LUKÁŠ HRDINA
  • Místopředseda: JAN TOMÍČEK
  • Pokladník: Bc. Pavla Tremlová

Kontakt:

Bc. LUKÁŠ HRDINA (Předseda Zapsaného spolku)
Praetorian Cassius
Mobil: +420 605 004 242
E-mail: lukashrdina1@seznam.cz
IČ: 22866990< br> DIČ: CZ22866990< br> číslo účtu: 2500484549/2010
Banka:
Fio banka, a.s., IČ 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

Kontakt

Bc. Lukáš Hrdina
Jitřní 41
312 00 PLZEŇ

E-mail: optio(zavinac)castraromana.cz