Odkazy

ČESKÁ A SLOVENSKÁ REPUBLIKA

CASTRA ROMANA, o.s.
Římská skupina oživené historie se sídlem v Praze, s celostátní působností,zabývající se znovuoživením jak civilního, tak vojenského života Antického Říma v letech 69 - 117 n.l., tedy v době vlády Flaviovské dynastie, císaře Nervy a Traiána.
Legio X GPF, o.s.
Skupina SHŠ se sídlem v Praze.Informace o skupině a kontakty naleznete na webových stránkách Leg X GPF.
Legio Bestia domina
Skupina SHŠ se sídlem v Třebíči. Informace o skupině a kontakty naleznete na webových stránkách Legio Bestia.
Marcomania, o.s.
Skupina SHŠ se sídlem v Dolních Dunajovicích. Informace o skupině a kontakty naleznete na webových stránkách skupiny Marcomania.
Roma Victor Legio XIII Gemina Augusta, o.s.
Skupina SHŠ se sídlem v Litovli. Informace o skupině a kontakty naleznete na webových stránkách skupiny Roma Victor.
Vexilatio legionis II adivtrix
Skupina oživené historie z Košic. Informace o skupině a kontakty naleznete na webových stránkách Legio II.
Bratrstvo Keltů, o.s.
Bezpochyby nejdéle působící občanské sdružení, které se zabývá Kelty. Pořádají i známý festival BELTINE.
Keltoi, o.s.
Skupina Keltské oživené historie z Mladé Boleslavi.
Menhir - keltská skupina
   Skupina SHŠ se sídlem v Plzni, Keltové. Informace o skupině a kontakty naleznete na webových stránkách.
Boiové a Fergunna, o.s.
Skupina zabývající se střední dobou Laténskou se sídlem v Praze. Více informací o skupině a kontakt naleznete na webových stránkách.
Spolek DAOINE CEILTE
Skupina se sídlem v Praze a Brně zabývající se dobou železnou a Kelty. Více informací o skupině a kontaktynaleznete na webových stránkách. Boii, o.s.
Skupina Keltské oživené historie se sídlem v Nasavrkách. Provozují Keltskou naučnou stezku a expozici.

EVROPA

BRITANNIA Skupina oživené historie z Velké Británie zabývající se znovuoživením pozdně římského období (4. a 5. stol. n.l.)a obdobím ranného středověku.
VIA ROMANA
Skupina římské oživené historie z Francie.
LEG XXII PRIMIGENIA PF
Skupina římské oživené historie z Francie.
GENTES DANUBII
Skupina římské oživené historie z Rakouska, vojenská i civilní sekce.
Hispania Romana
Skupina římské oživené historie ze Španělska
COHORS I BATAVORUM M.cR.P.F.
Spolek oživené historie z Velké Británie zobrazující COHORS I BATAVORUM M.cR.P.F. Batávskou kohortu v období poloviny I. stol. n.l. až pozdní I. stol. n.l.
CIVES RAVRACI et VICANI VINDONISSENSES
Skupina římské oživené historie ze Švícarska zabývající se znovuoživením všech aspektů života Římanů v poslední třetině prvního století n.l.
Britannia - The Arthurian society
Jedna z vůbec nejdéle působících skupin pozdně římské oživené historie ve Velké Británii, mají ale také gladiátory a republikánské legionáře.
LEGIO V MACEDONICA
Skupina římské oživené historie z Petrohradu (Rusko) existující již od roku 2002, zabívající se rekonstrukcí života římského legionáře v období 69 - 100 nl.
PRO ANTICA - Societ
Skupina římské oživené historie LeGio XIIII GMV z Polska existující od roku 2001. Spolek se zabývá rekonstrukcí výzbroje a výstroje legionáře / Auxilií, a to od 1. stol. př. nl. až do 3. stol. nl.
Roman Danes
Dánská skupina římské oživené historie.
Legio XI Claudia Pia Fidelis
Skupina římské oživené historie z Belgických Flander.
KD Vespesjan
Skupina římské oživené historie ze Slovinska, 1. stol. n.l. a pozdní římské vojenství, COH I Montanorum and LEG. II ITALICA.
Swedish Roman Research Society - zatím nemají webové stránky, skupina oživené historie ze Švédska, zaměřují se na období vlády císaře Traiana (ranné období), Leg I Minervia pf, I Raetorum eq c.R. a také jednotka spojených Germánských válečníků.
Legio IIII SCYTHICA
Skupina oživené historie zabývající se římským reenactmentem, z Bulharska. V současnosti mají svou prezentaci na Facebooku.
Contubernium primum
Skupina oživené historie z Německa, pozdní římané (380 - 460 n.l.), Rýnský region v období pozdní říše.
Legio I Adiutrix
Skupina oživené historie s působností v rámci celého Polska, jejich obdobím je 1. a 2. stol. nl.
LEGIO XIII GEMINA / University of Augsburg
Skupina oživené historie z Německého Augsburgu, Augustánské období (9 př. nl. - 16 nl.).
Ermine Street Guard
Skupina oživené historie s více než třicetiletou tradicí se sídlem v Gloucestershire (Velká Británie).
Legio I Adiutrix
Skupina oživené historie z Maďarska.
Legio I Italica
Skupina oživené historie z Itálie.
Legio II Augusta
Skupina oživené historie z Portsmouth (Velká Británie).
Legio IV Macedonica
Skupina oživené historie ze Španělska.
Legio VI Victrix
Skupina oživené historie z Rakouska.
Legio VIII Augusta
Skupina oživené historie z Irska. 
Legio VIII Augusta
Skupina oživené historie z Německa.
Legio XI CPf
Skupina oživené historie z Belgie.
LEGIO XII FVLMINATA
Skupina oživené historie z Itálie. 
Legio XV Apollinaris
Skupina oživené historie z Rakouska.
Legio XIX Augusta
Skupina oživené historie z Německa.
Legio XXX Vlpia Traiana Victrix
Skupina oživené historie z Říma (Itálie).
AUXILIA
Skupina oživené historie z Francie.
Cohors I Germanorum
Skupina oživené historie z Německa.
Cohors I Praetoria Associazione Culturale Romars
Skupina oživené historie z Říma (Itálie).
Cohors VII Raetorum
Skupina oživené historie z Německa.
The Antonine Guard (Leg. VI Victrix, Roman Research Society)
Skupina oživené historie ze Skotska.
FAMILIA GLADIATORIA
Skupina oživené historie (Gladiátoři) z Maďarska.
Ludus Gladiatoria--Gladiatorial Reenactment Society
Skupina oživené historie (Gladiátoři) z Velké Británie.
Musica Romana--Archeologists, Historians, Musicians, and Dancers
Úžasní antičtí hudebníci z Německa.
Pax Augusta
Skupina oživené historie z Lukdunu (Francie).
Quinta (Cohors Quinta Gallorum)
Skupina oživené historie z Velké Británie.
The Vicus--Romans and Britons
Skupina oživené historie (Římané a Britonové) z Velké Británie).
LRGG CORBVLO
Skupina oživené historie z Holandska. Caesarovští legionáři, raní Batávové (COH II BAT), Flaviánští legionáři, řemeslníci a mnoho dalšího. V plánu také pozdní římané.
FECTIO (Legio Fectienses seniores)
Skupina římské živé historie z Holandska zabývající se pozdním římským vojenstvím a civilním životem pozdního říma. 4. stol. nl.
Memoriae Milites
Skupina živoucí historie z Itálie (Sardínie). Pomocné sbory a reenactment 14. stol. nl.
The Batavi
Skupina oživené historie z Velké Británie. Zabývající se reenactingem Batavi iuniores Britanniciani, 4. a 5. stol. nl. Vč. civilní imprese života v pozdním císařství.
Comitatus
Skupina živoucí historie z Velké Británie (York). Specializující se na římský reenactment 4. stol. nl. v Severní Británii, ale také na rekonstrukci Římské jízdy všech období.
Gemina
Skupina živoucí historie z Holandska. Především legionáři z pozdnějšího 1. stol. nl, ale také civilní obyvatelstvo.
Cohors II Mattiacorum Equitata
Skupina oživené historie z Moskvy (Rusko) zobrazující pomocné sbory z pozdního 1. a raného 2. stol. nl.
LVDVS NEMESIS
Skupina živoucí historie ze Severního a jihozápadního Německa zobrazující gladiátory 1. stol. nl.
COHORS PRIMA AQUITANORUM
Skupina živoucí historie z Francie.
AMOR MORTIS
Skupina živoucí historie z Rýnského regionu (Německo), gladiátoři z Flaviánského období.
LETAVIA
Skupina živoucí historie z Velké Británie, pozdní římští Britonové, vojáci i civilní obyvatelstvo, pozdní 5. a rané 6. stol. nl.
DECIMA LEGIO
Skupina živoucí historie z Říma (Itálie) zobrazující republikánskou armádu od Punských válek po Julia Caesara.
Roman Military Research Society (RMRS)
Asociace římské živoucí historie, Legio XIIII Gemina Martia Victrix a Cohors I Batavorum z Velké Británie, polovina 1. stol. nl.
Legio XIII et Cohors I Montanorum
Skupina živoucí historie z Vídně (Rakousko), hlavním obdobím je polovina 1. stol. nl., ale skupina má také pozdní infantérii a civilní obyvatelstvo, vč. řemeslníků. V plánu je také tzv. Consulary Legion (cca rok 200 nl.) a Antoniniánovská legie.
The Ninth Legion Hispana Skupina živoucí historie z města Aberdeenshire, Skotsko (Velká Británie). 1. stol. nl. - 2. stol. nl.
COHORS IIII VINDELICORUM, 4th cohort of vindelici
Skupina oživené historie z Německa z více jak 20 letou tradicí.
Associazione Culturale Cisalpina
Skupina římské živoucí historie z Milana (Itálie), zobrazující 3. kohortu Praetoriánské gardy, obdobím je pak rok 81 nl. až do roku 118 nl.
Pax Romana
Skupina živoucí historie z Holandska zobrazující Cohors XV, Classis Germanica, Ala Batavorum a také civilní život.
LEGIO VIIII HISPANA / ASOCIACIÓN CULTURAL HISPANIA ROMANA
Skupina živoucí historie ze Španělska zabývající se obdobím mezi Kandabrianskými válkami a katastrofální porážkou v Teutoburském lese. Součástí skupiny jsou také civilní obyvatelé, řemeslníci a pod. Někteří členové pracují na vybavení do období Polibiovské republikánské armády.
Legio XX Valeria Victrix
Skupina římské živoucí historie z Irska, období od vlády císaře Vespasiana do konce vlády Hadriana. Rekonstrukce římského a keltského válečnictví, také skupina gladiátorů.
Cohors I. Praetoria
Praetoriánská garda z Německa, 1. - 2. stol. nl., zobrazují první kohortu Praetoriánské gardy římských císařů.
Vex Leg XXI Rapax
Skupina římské oživené historie z Jižního Německa, období vlády císaře Claudia.
BELUM GALICUM
Skupina římské oživené historie z Francie, lehká pěchota z období Galských válek. Legio XXI Rapax
Skupina římské oživené historie z Polska, legionáři, důstojníci a mnoho dalšího.
The Vicus, british (celtic) and roman re-enactment group
Skupina římské oživené historie z Velké Británie zabývající se reenactingem jak civilního, tak vojenského života a to v období prvních dvou generací po římské invazi do Británie (43 př.n.l.).
Athenea Promakhso France
Skupina zabývající se znovuoživením Antických řeků a jejich válečnictví z Francie.
Figli del Sole - Eliades Kouron
Skupina oživené historie zabývající se Antickým Řeckem z Itálie. Hetairoi
Skupina živé historie zabývající se Řeckem z Německa.
Spartan Society
Skupina živoucí historie zabývající se řeckým vojenstvím, specificky Spartou, z Velké Británie.
Spartan World
Skupina živoucí historie zabývající se řeckým vojenstvím, specificky Spartou, z Německa.
Spartiatikes Mores Hellas
Skupina živoucí historie zabývající se řeckým vojenstvím, specificky Spartou, z Řecka.
The Hoplite Association
Skupina živoucí historie zabývající se Řeckem, z Velké Británie.
Triballi-thrakoi
Skupina živoucí historie zabývající se Řeckem, z Rakouska.
Les Ambiani
Skupina oživené historie z Francie zabývající se Kelty, stránky jsou jak ve Francouzštině, tak v angličtině a Němčině.
Les Leuki
Skupina z Francie znovuoživující Keltskou kulturu, stránky jsou však, bohům žel, pouze ve francouzštině.
Die Keltetruppe Carnyx
Skupina oživené historie (Keltové) z Německa.

AMERIKA

Legio X Hispana
Skupina římské oživené historie z USA (centrální USA), zabývající se především experimentální archeologií, zobrazují římské legionáře a vojáky z konce 1. stol. n.l., chtějí vybudovat skutečnou centurii a své vybavení si vyrábějí sami. Pro mě osobně je to velmi zajímavá a sympatická skupina.
LEGIO VII GEMINA FELIx
Nově se formující skupina římské historie (Nové Mexiko, Arizona, Colorado, Utah), USA, zobrazující LEGIO VII GEMINA FELIx, která byla umístěna v Hispánii. Jejich období je 1. - 2. stol. nl. Jedná se primárně o L.H. skupinu, ale mají v plánu také předvádět výcvik, život v táboře, civilní sekci a další ukázky pro veřejnost. Pořádají Work shopy, kde vyrábějí své vybavení.
Legio XX
Skupina oživené historie z USA.
Legio XXX, cohort III
Skupina oživené historie z Fort Wayne v USA. Pozdní 1. stol. a rané 2. stol. nl.
Legio II AVG, Cohorts VIII and X
Skupina oživené historie zabývající se římským vojenstvím. Jižní Ontario (Kanada) a Nevada (USA). Pozdní 1. a rané 2. stol. nl.
Legio XXI Rapax, Cohort V
Skupina oživené historie z New Brunswick v Kanadě. Legionáři 1. stol. nl. a raného 2. stol. nl.
Legio III Cyrenaica
Skupina oživené historie z New England, Massachusetts, Connecticut, Vermont, New Hampshire, Maine, Rhode Island a New York. Především Flaviovské období 60 - 100 nl. Také Coh. I Pannoniorum a Coh. II Nabetea Sagittarii (Auxilie) a zobrazování civilního života v Antickém Římě.
LEGIO VI FFC
Skupina živoucí historie z Jižní a severní Karoliny a Floridy.
LEGIO X EQUESTRIS VENERIA
Skupina oživené historie z Chicaga (USA), především pozdně republikánský a Augustánský legionář (30 př. nl. - 10 nl.).
Legio XXX Ulpia Victrix, cohort I
Skupina živoucí historie z Jižního Ontaria (Kanada), pozdní 1. a rané 2. stol. nl.
Legio XXX Ulpia Victrix, cohort I
Skupina oživené historie z Jižního Ontaria (kanada), pozdní 1. a rané 2. stol. nl., legionáři, civilní obyvatelé a také nějací barbaři.
Legio II ADiutrix Pia fidelis
Skupina oživené historie ze Západního Massachusetts (USA), pozdnější poslední třetina 1. stol. nl. (cca 70 nl. - 100 nl.) až rané 2. stol. nl. Legio IX - Hispana
Skupina oživené historie z Buuenos Aires (Argentina).
Ancient battles society
Skupina řecké oživené historie z Brazílie.
Spartan Warband
Skupina živoucí historie zabývající se řeckým vojenstvím, specificky Spartou, z USA.
Taxeis Plataiai
Skupina živoucí historie zabývající se Řeckem, z Kanady.
The Greek Warriors
Skupina živoucí historie zabývající se Řeckem, z USA.
Warriors of Greece
Skupina živoucí historie zabývající se Řeckem, z USA.

AUSTRÁLIE, NOVÝ ZÉLAND

Legio II Augusta
Skupina oživené historie z Nového Zélandu.
The Ancient Hoplitikon
Skupina živoucí historie z Melbourne (Austrálie) zabývající se řeckým vojenstvím.
Sydney Ancients
Skupina živoucí historie zabývající se Řeckem, z Australského Sydney.


Kontakt

Bc. Lukáš Hrdina
Jitřní 41
312 00 PLZEŇ

E-mail: optio(zavinac)castraromana.cz