Reportáže z akcí - Přednáška, festival šermu Replicon 09/11/2013

Připravila: Tita Iuventia Martia

Dne 9.11.2013 jsme se účastnili festivalu šermu Replicon - více na http://www.replicon.cz. Naše přednáška trvající 45 min. byla zaměřena na výzbroj a výstroj římského vojáka z období let 69 - 117 n.l., na počátek tzv. Zlatého věku Římského impéria. Je to téma tak zajímavé a obsáhlé, že nám, bohužel, oněch 45 minut nemohlo v žádném případě stačit: Ale i tak měl divák možnost alespoň trochu nahlédnout do daného tématu.

Velké díky patří všem zúčastněným, především ale Appiovi, který měl připravenu prezentaci, kterou posléze promítal z notebooku přes připravený projektor. Velké díky patří naší Amemmaitě, která nám všem moc pomáhala a také Juliovi, který nám dělal mezi návštěvníky přilehlé šermířské burzy velkou reklamu. Poděkování patří také Scipionovi, který nám zapůjčil svou loricu segmentatu a své scutum.

Měli jsme pochopitelně v úmyslu předvést i dynamické ukázky, alejelikož podlaha byla v budově pro naše cvočky okované boty natolik kluzká, že Julius uklouzl, nechtěli jsme riskovat zbytečná zranění. I tak ale divák mohl vidět tři kompletně vybavené římské vojáky: Dva legionáře a jednoho vojáka pomocných kohort - Auxilia a římskou dívku ve slušivém dobovém oděvu.

I přes velmi nepříznivý povrch pro naši obuv jsme zvládli předvést alespoň základní šermířský postoj, krytí se za štítem a držení štítu, jak má správně vypadat. Bylo to ale bohužel maximum, co se dalo bezpečně ukázat bez rizika, že se člověk natáhne na podlaze široký, jak dlouhý. Divák mohl vidět na vlastní oči oba typy kroužkových košil, loricu segmentatu, třy typy římských přileb, meč gladius, dýku pugio, tři typy vojenských opasků, celé zavazadlo římského vojáka, osobní vybavení a nástroje římského vojenského chirurga, dva typy římských štítů (scutum a parma), kopí hastu, legendární vrhací zbraň pilum, čtyři druhy římské obuvi, dámský a pánský oděv, vojenskou polní lahev a další nezbytné vybavení. Věřím, že se naše prezentace návštěvníkům festivalu líbila a těšíme se zase někde na shledanou! Vivat Caesar, Vivat Roma, Vivat Titus Flavius Vespasianus - optimus princeps!

A zde pár fotografií:


Kontakt

Bc. Lukáš Hrdina
Jitřní 41
312 00 PLZEŇ

E-mail: optio(zavinac)castraromana.cz