Povely pro naše vojáky

VOJENSKÉ POVELY V LATINĚ

Užíváno se souhlasem Cohors V Praetoria, o.s.
Úpravy - Castra Romana, o.s.

Na této stránce naleznete vojenské povely, které používáme v našem sdružení. Jedná se o pořadové povely, bojové, pro běžnou činnost a pod. Jako vojíni nemusíte tyto povely znát, resp. je aktivně ovládat, ale je dobré jim rozumnět.

Pořadové povely – základní
Nástup. AD SIGNA (AT SIGNA)
Ticho.SILENTIUM (SILENTIUM)
zrychlit. ACCELERA (AKELÉRA)
Zpomalit. TARDA (TARDA)
Pozor – INTENTE - (INTEN-TÉ)
Pohov – QUIETE – (KVIÉ-TÉ)
Vpravo ukročit. - DEXTRAM PEDI (DEXTRAM PEDY)
Vlevo ukročit. - SINISTRAM PEDI (SINISTRAM PEDY)
Vpravo bok – DEXTRORSUM VERTITE (DEXTRORSUM VERTI-TE)
Vlevo bok – SINISTRORSUM VERTITE (SINISTRORSUM VERTI-TE)
Čelem vzad – AD TERGUM VERTITE (AD TERGUM VERTI-TE)
Rozchod - DIGRESSIO (DÍGRESIÓ)

Pořadové povely – pochodové
Pochodem vchod (v pozoru při začátku pochodu) - PROCEDITE (PROKÉDI-TE)
Stát – STATE (STÁTE)
Vpravo bok za pochodu – FRONTEM AD DEXTRAM (FRONTEM AD DEXTRAM)
Vlevo bok za pochodu – FRONTEM AD SINISTRAM (FRONTEM AD SINISTRAM)
Čelem vzad za pochodu – FRONTEM AD TERGUM (FRONTEM AD TERGUM)
Zpět - RETRO (RETRÓ)
Vpravo zatočit o 90 stupňů, pokud následuje slovo BIS (dvakrát), točí se o 180 stupňů – DEXTRORSUM SIGNA CONVERTITE (BIS) - (DEXTRORSUM SIGNA KONVERTÍ-TE) (BIS)
Vlevo zatočit o 90 stupňů, pokud následuje slovo BIS (dvakrát), točí se o 180 stupňů – SINISTRORSUM SIGNA CONVERTITE (BIS) - (SINISTRORSUM SIGNA KONVERTÍ-TE) (BIS)
Pochod na místě - PULSUM PEDIBUS DATE (PULSUM PEDIBUS DÁ-TE)
Pochod v pohovu –(už při chůzi,jen změna pochodu) - QUIETE – (QUIÉ-TE)
Pochod v pozoru –(už při chůzi,jen změna pochodu )- INTENTÉ

Pořadové povely – tvarové
V řad nastoupit – UNUM ORDINEM FACITE (ÚNUM ORDINEM FAKITE)
V dvojřad nastoupit – DUOS ORDINES FACITE (DUÓS ORDINÉS FAKITE)
V trojřad nastoupit. - TRES ORDINES FACITE (TRÉS ORDINÉS FAKITE)
Jeden krok vystoupit – UNUM GRADUM ANTE (ÚNUM GRADUM ANTE)
Jeden krok zpět – UNUM GRADUM RETRO (ÚNUM GRADUM RETRÓ)
Dva kroky vystoupit – DUOS GRADES ANTE (DUÓS GRÁDES ANTE)
Dva kroky zpět – DUOS GRADES RETRO (DUÓS GRÁDES RETRÓ)
První řada jeden krok vystoupit – PRIMUS ORDO UNUM GRADUM ANTE (PRÍMUS ORDÓ ÚNUM GRADUM ANTE)
První řada jeden krok zpět – PRIMUS ORDO UNUM GRADUM RETRO (PRÍMUS ORDÓ ÚNUM GRADUM RETRÓ)
První řada dva kroky vystoupit – PRIMUS ORDO DUOS GRADES ANTE (PRÍMUS ORDÓ DUÓS GRÁDES ANTE)
První řada dva kroky zpět – PRIMUS ORDO DUOS GRADES RETRO (PRÍMUS ORDÓ DUÓS GRÁDES RETRÓ)

Povely se zbraní a štítem
Tasit gladie – GLADIOS DESTRINGITE (GLÁDIÓS DÉSTRINGITE)
Zasunout gladie – GLADIOS RECONDITE (GLÁDIÓS REKONDITE)
K poctě zbraň ( myšleny gladie) – GLADIOS OSTENDITE (GLÁDIÓS OSTENDITE)
Zvednout štíty – (myšleny ne ležící štíty) – SCUTA PORTATE (SKÚTA PORTÁTE)
Položit štíty – SCUTA DEMITTITE (SKÚTA DÉMITITE)
Zvednout pila – PILA PORTATE (PILA PORTÁTE)
Položit pila –PILA DEMITTITE (PILA DÉMITITE)

Povely v boji
K boji připravit – ARMA EXPEDITE (ARMA EXPEDÍTÉ)
Útok – IMPETUM FACITE (IMPETUM FAKITE)
Stát na místě –STATE (STÁTE)
Zpět (ústup) – RETRO VADE (RETRÓ VÁDE)
Hodit pila – PILA IACITE (PILA IAKITE)
Semknout řady – ORDINES DENSATE (ORDINÉS DENSÁTE)
Roztáhnout řady – ORDINES LAXATE (ORDINÉS LAXÁTE)
Držet formaci – ORDINES OBSERVATE (ORDINÉS OBSERVÁTE)
Střídání řad – ORDINES MUTATE (ORDINÉS MUTÁTE)
Formace Želva – TESTUDINEM FACITE (TESTÚDINEM FAKITE)
Formace Želva vpřed. - TESTUDINEM SURGITE-ANTE (TESTÚDINEM SURGITE - ANTE)
Zrušit formaci Želva. - TESTUDINEM DISCEDITE (TESTÚDINEM DISKEDITE)


Kontakt

Bc. Lukáš Hrdina
Jitřní 41
312 00 PLZEŇ

E-mail: optio(zavinac)castraromana.cz