ZDROJE NA INTERNETU

ANTICKÉ VÁLEČNICTVÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ WEBOVÉ STRÁNKY
ŘÍMSKÉ LEGIE
Stránky o římském vojenství, vřele doporučuji!!Velmi kvalitní a na vysoké odborné úrovni.

ZAHRANIČNÍ WEBY
The Roman army
Asi vůbec nejrozsáhlejší a nejúplnější zdroj informací o římské armádě, vč. obrázků, animací, zajímavých textů atp. Web je v Angličtině.
MEDICUS ROMANUS
Pěkné stránky reenactora, který se zabývá zobrazováním života a práce Medica - římského lékaře v armádě. Stránky jsou v Němčině.
The Roman recruit Gaius Fortunatus
Stránky římského rekruta Gaia Fortunata (Paul eliot), sloužícího kolem roku 200 n.l. Najdete zde fotky vybavení, články, odkazy a také rekonstrukce legionáře z období 43 n.l., 130 n.l., 180 n.l., 210 n.l., 280 n.l. a 380 n.l.
The Roman navy
Stránky zabývající se římským válečným námořnictvem.
Ancient warfare magazine
Stránky časopisu pro milovníky antického válečnictví a historie vojenství.
Skirmish Magazine
Další časopis zabývající se válečnictvím a historií vojenství.
LEG XX
Stránky reenactorské skupiny z USa. Velmi kvalitní zdroj informací, především o zbraních, zbrojích, oblečení, obuvi, o opascích a o další nezbytné výzbroji a výstroji římského vojáka. Vřele doporučuji sekci Handbook!
GS Illustrator
Stránky obsahující ilustrace římských vojáků, od známého autora Grahama Sumnera.
ROMAN LEGION
Stránky zabývající se římskou armádou (llegiemi, Auxiliemi, strukturou, výcvikem a pod.).
TABULKY Z VINDOLANDY
Stránky obsahující informace o tabulkách z Vindolandy, vč. jejich přepisů.
DOPISY ŘÍMSKÉHO VOJÁKA
Stránky, kde jsou zveřejněny dva dochované soukromé dopisy římského vojáka.
FLORENTIUS
Stránky nadšence do římského vojenství z USA, mnoho užitečných tipů a triků k výrobě vlastní výzbroje a výstroje.
ŘÍMSKÁ VOJENSKÁ TERMINOLOGIE
Slovník Římské vojenské terminologie. Latinsko anglický.
TRAIANŮV SLOUP - KRESBY
Stránky obsahující perokresby z Traianova sloupu.
SLOUP MARKA AURELIA - KRESBY
Stránky s perokresbami reliéfů ze sloupu Marka Aurelia
ROMAN ARMY
Vynikající stránky o římském vojenství, typologie přileb, databáze obrázků a hlavně asi největší a nejrozsáhlejší mezinárodní forum ROMAN ARMY TALK.
ROMAN MILITARY EQUIPMENT
Webové stránky autorů vynikající publikace o římském vojenském vybavení. Jsou zde k dispozici například kresby z knížek.
LIST OF ROMAN LEGIONS
Seznam římských legii dle Wikipedie, vč. stručných informací.
List of Roman auxiliary regiments
Seznam římských kohort pomocných sborů tak, jak jsou známy v době vlády císaře Hadriana (Wikipedie).
Society of Ancient Military Historians
Stránky společnosti vojenských historiků zabývajících se Antikou.
Alesia
Stránky zabývající se bitvou u Alesie, specificky pak rekonstrukcí obléhacích děl.
Vindolanda and Roman Army Museum
Římské vojenské muzeum ve známém archeoparku Vindolanda.
Armas y Ritos en la Iberia Prerromana
Stránka o Iberských zbraních, stránka je pouze ve Španělštině, ale najdete zde fotografie archeologických nálezů.
Roman Artifact Recovery from the Battlefield at Kalkriese
Archeologické artefakty odkryté na bitevním poli u Kalkriese.
Clades Variana
Stránky o tragické Varrově porážce, najdete zde také info o mincích, které se našli v souvislosti s touto katastrofální porážkou.
Varusschlacht museum
Stránky archeoparku a muzea u bitevního pole Kalkriese.
University of Osnabruck's site on the Kalkriese discoveries
Stránky univerzity v Osnabrucku zabývající se nálezy z oblasti Kalkriese v souvislosti s katastrofální porážkou římských legií v Teutoburském lese, pouze v nj, ale jsou zde krásná fota nálezů.
Roman-era mail
Dokument ve formátu PDF zabývající se detailní analýzou nálezů kousků pletiva římských kroužkových zbrojí.
Roman archery
Stránky o římském lučištnictví.
Celtic Armor and weaponry
Stránky s fotografiemi keltských zbraní a zbrojí.
Samnites
Stránky zabývající se archeologií antických Samnitů a Samnia, mnoho fotografií nálezů zbraní a zbrojí.
Arms and Armour of the Etruscans
Stránky o etruských zbraních a zbrojích, helmy, štíty a mnoho dalšího.
Roman Hideout Armamentarium
Stránky "římské skrýše", naleznete zde fotografie různých nálezů zbraní a zbrojí.
Catalog of Roman Legions
Katalog římských legií.
Sander van Dorst's Roman Army Page
Vynikající stránky obsahující základní informace o římské armádě.
BBC - Primary History - Romans - The Roman army
Stránky BBC zabývající se Římany, v této sekci římskou armádou.
Life at Vindolanda (BBC history)
Stránky BBC o životě ve Vindolandě.
The Roman Army in the Late Republic and Early Empire
Stránky zabývající se republikánskou římskou armádou a armádou raného císařství
. Signa inferre
Stránky o římské armádě v Italštině.
The Roman army and navy (Rusky)
Stránky o římské armádě a námořnictvu, v Ruštině.
Roma project
Stránka plná zdrojů informací nejen o římském válečnictví.
Weapons and Warfare in the Ancient World
Web zabývající se antickým válečnictvím, zbrojemi a zbraněmi.
Vortigern studies
Stránky zabývající se pozdní římskou armádou.

VŠEDNÍ ŽIVOT V ANTICKÉM SVĚTĚ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Gaius Julius Caesar: zrádce nebo mesiáš?
Zatím nejrozsáhlejší webové stránky věnující se osobnosti G. Julia Caesara, politické situaci před i po jeho narození, římské legii za Caesara, tažením v Galii, občanské válce. Naleznete zde skutečně mnoho informací i fotografií. Zatím chybí sekce "Smrt" a "epilog", ale i tak je web velmi zdařilý.
Alexandr Veliký
Moc zajímavé webové stránky zabývající se tímto vynikajícím vojevůdcem od jeho dětství, přes jeho legendární tažení, až po jeho smrt, dozvíte se zde také informace o Alexandrově velkolepé armádě.
Antické památky v Itálii
Zatím snad nejucelenější seznam památek z období Antiky na území Itálie, co může zájemce vidět na českém internetu.
FORUM POPULI
Největší České i Slovenské forum zabývající se Antikou na našem webu.
LIVING HISTORY
Portál Living history je největším a nejobsáhlejším webem zabývajícím se oživenou historii na našem Internetu. Naleznete zde mnoho zajímavého a také diskuzní forum.
STRÁNKY STUDENTŮ KLASICKÉ ARCHEOLOGIE
Stránky studentů klasické archeologie. Trošičku nepřehledné, ale vypadá to velmi zajímavě a slibně.
Portál Antika
Stránky zabývající se Antickým Římem a Řeckem.
ŘECKÁ A ŘÍMSKÁ DÍLA V ČJ
Stránky, kde jsou k dispozici překlady Latinských originálů do Českého jazyka. Vřele doporučuji!
Antika
Stránky zabývající se Antikou. Poslední dobou na nich nepřibývají, bohům žel, nové články, ale i tak stojí web rozhodně za prohlídku.
Keltoman
Velmi obsáhlé a pěkné stránky o Keltech. Naleznete zde snad naprosto vše. Od zbraní a zbrojí až po hudbu a esoteriku. Pro zájemce o Keltský reenactment,myslím, velmi užitečný zdroj informací.
Seznam římských zákonů
Seznam dochovaných římských zákonů, vč. názvu a popisu zákona. Velmi zajímavé počtení, i přesto, že si myslíme, že se zákonů dochovalo více, je to velice užitečný seznam.
Civilizace.cz
Portál zabývající se civilizacemi, historií, kulturou od Starověku po současnost (Řecko, Řím, Keltové, Germáni a další).
Šerm.sk
Slovenský portál zabývající se záležitostmi kolem šermu.
eHistorie.cz
Forum věnující se historii od pravěku po současnost
Web archeologů z Dunajovic
Stránky archeologů z Dunajovic, archeologická lokalita Mušov.
Římské císařství
Webové stránky zabývající se dějinami Říma v císařském období.

ZAHRANIČNÍ WEBY

The Roman Law Library
Virtuální knihovna zabývající se kompletně římským právem, různé jazykové mutace.
Ancient sites n Google earth
Blog obsahující odkazy na místa spojená s Antikou na Google earth.
LIVIUS
Velmi kvalitní stránky v angličtině se věnují Antické historii. Naleznete zde skutečně velmi mnoho zajímavého.
List of historical journals
Blog obsahující více než 900 odkazů na volně přístupné věstníky a časopisy archeologických institutů, vysokých škol, univerzit a podobně.
PHOENICIAN ENCYCLOPEDIA
Rozsáhlý web zabývající se Starověkou Fénicií.
PARTHIAN EMPIRE
Stránky nejen o historii Parthské říše, jenž byla vážným soupeřem také Římské říše.
STAROVĚKÉ UMĚNÍ
Stránky, kde naleznete mnoho krásných fotografií archeologických nálezů umění z různých období Starověku.
ROMAN BRITAIN
Stránky zabývající se obdobím, kdy ve Velké Británii vládl Řím.
ŘÍMSKÉ A ŘECKÉ MINCE (NUMISMATIKA)
Stránky o Antické numismatice.
ŘECKÁ MYTOLOGIE
Web zabývající se Řeckou mytologií.
ROMAN FESTIVALS
Stránka z Vikipedie o římských svátcích vč. popisů jednotlivých svátků, kalendáře a pod.
ŘÍMSKÉ ČÍSLICE
Stránky o římských číslicích, vč. pravidel zápisu. Je zde také konvertor římských číslic na arabská a naopak. Velice praktický nástroj.
Římské textílie
Web obsahující hodně fotografií pozůstatků římských textilií, hlavně z období pozdní Antiky.
STAVITELSTVÍ
Stránky o římské technice a stavitelství.
NÁŘADÍ
Stránky zabývající se římským nářadím.
POSTROJE A VOZY
Web o římských vozech, postrojích a pod.
LACUS CURTIUS
Velmi kvalitní web o stavitelství, vč. dobových textů. Mnoho fotografií staveb.
ANCIENT OLYMPICS
Webové stránky zabývající se Olympijskými hrami Antického Řecka.
ARCHEOLOGIE ON-LINE
Německé stránky zabývající se novinkami ze světa archeologie.
ATTALUS
Stránky obsahující velmi užitečné zdroje informací o Řecké a Římské historii, vč. překladů původních autorů do angličtiny.
ROMAN SCOTLAND
Zajímavé stránky zabývající se Římskou přítomností ve Skotsku.
Medicine in the Ancient Rome
Stránka z Wikipedie zabývající se lékařstvím antického Říma.
Medical community of Ancient Rome
Stránka z Wikipedie týkající se římské lékařské komunity, vývoje medicíny v Římě, římským armádním lékařstvím atp.
Ancient Greek Medicine
Web zabývající se Řeckou medicínou a jejím vývojem.
Ancient Greek Medicine
Portál z Wikipedie zabývající se lékařstvím starých Řeků.
Ancient Roman Medicine
Web zabývající se aspekty Římské medicíny a úrovní znalostí Římanů, vč. chirurgie, léčiv a pod.
Medicine in Ancient Rome
Web zabývající se lékařstvím Antického Říma.
The Campfire Forum
Diskuzní forum zabývající se reenactmentem a LIving history, od Antiky po současnost.
APIS: Advanced Papyrological Information System
Dochované papyry dostupné on-line.
Labyrinth Library
Webové stránky obsahující texty v Latině.
Celtic links
Stránka obsahující mnoho odkazů týkajících se Keltů.
Homepage of Simon James
Stránky zabývající se archeologií v oblasti Dura Europos.
British Archaeology magazine
Britský archeologický magazín dostupný on-line.
Virtual Rome online
Virtuální Řím on-line.
ABYSSO
On-line katalog antických lodních vraků.
Galleria Navale
Katalog obrázků římských lodí z mnoha zdrojů. Text je pouze v Italštině.
Roman traction systems by Dr. Judith Weller
Webové stránky zabývající se římskou vozbou, krásné stránky o vozech a povozech.
Roman Locks, by Donald Jackson
Stránky o římských zámcích.
Photo Archive of ancient art and architecture
Stránky obsahující fotoarchív antického umění a architektury.
Archeon
Archeologicky zaměřený park v Holandsku.
The Roman Makover
Stránky zabývající se římskou kosmetikou, parfumérií, líčidly a vosky, zkrátka zkrášlováním zevnějšku.
Diotima
On-line studijní materiály k tématu žen v antickém světě.
Virtual Sculpture Gallery
Galerie římských soch zrekonstruovaných do původních barev.
Romans in Ireland links
Tyto stránky obsahují odkazy týkající se Římanů v Irsku.
The British Museum
Stránky Britského muzea.
Journal of Roman Archaeology
Stránky věstníku římské archeologie.
National Museums Scotland
Stránky s vyhledávatelnou databází archeologických nálezů.
Online Collection of Roman Artifacts
On-line sbírka římských artefaktů.
Archaeologica News page
Stránky s novinkami z oboru archeologie.
Pass the Garum
Stránky věnující se římské kuchyni.


Kontakt

Bc. Lukáš Hrdina
Jitřní 41
312 00 PLZEŇ

E-mail: optio(zavinac)castraromana.cz