POZDNĚ ŘÍMSKÉ JEDNOTKY (DOBA JUSTINIÁNOVA)

Připravil: Amelianvs

JMÉNA JEDNOTEK EXISTUJÍCÍCH V JUSTINIÁNOVĚ DOBĚ a po ní(která se dochovala) dle jednotlivých regionů.

ITÁLIE

-Regii (pěchota přítomná v roce 536 při obraně říma před goty.Patrně shodná z jednotkou zmiňovanou poprvé ve 4stol.).
-Primi Theodosiani a numerus primus Theodosianorum(snad se jedná o tutéž jednotku)posádkou ve florencii v roce 547.
-Equites Perso-Iustiniani (kavalerie řazena k foederati či ke comitatenses, nově vytvořena justiniánem z perských přeběhlíkú a zajatců,tuším že prokopios zmiňuje že jich bylo 3000.Rok jejich založení se z něj dá možná také vyčíst.Sloužily v gotské válce a v letech 571-9 byli posádkou v městě Grado, na severu itálie).
-Felices Perso-Armenii (kavalerie-založena tuším rovněž justiniánem,přítomni v raveně v roce 591).
-Numerus Cadisianus-posádkou v Gradu v roce 580.
-Numerus Persoiustinianorum-patrně týž regiment jako Perso-Iustiniani.Jsou tam v gradu zmíněni na mozaice.
[i]-Numerus Felicum Theodosiacus([/i]v Raveně okolo roku 600,snad vytvořeni korunním princem Theodosiem nejstarším synem císaře Mauricia).
-Numerus Theodosiacus-Řím v roce 592-snad shodní s Numerus Felicum Theodosiacus.
-Numerus Invictorum-v exarchátu Ravena-původ možná od Invicti iuniores jednotkou aux.palatiny na přelomu 4/5stol v ilyrii a snad totožní s Bandus invictus z let 710-711.
-Numerus Sermisianus[/i]-počátek 7.stol.Snad vojáci bránící původně město sirmium.
[i]-Numerus Dacorum-počátek 7stol.Snad původně legio palatina Daci ze 4.stol-mají pěkný štít mimochodem a původně snad sloužili na dunaji.
-Felices Laetorum
-Theodosiaci a Victores-Obě jednotky(zvlášt Victores(také nádherný symbol na štítu))původem asi z jednotek ze 4.stol.Jsou zmíněny v expedici do itálie z roku 935!!!

EGYPT

-Numerus Isaurorum(posádkou v Alexandrii přinejmenším do roku 491)původně snad legio I Isaura Sagittaria,možná však nová formace.
-Leones clibanarii-Leontoclibanarii máme o nich zhruba 20 zmínek z let 487-546,posádkou v Arsinoe přinejmenším od roku 487.
-Numerus Transtigritani původně pěchota legio pseudocomitatensis z Arsinoiton polis v letech 406-538 zmíněni v přinejmenším v dvanácti různých papyrech posádkou v Aarsinoe přinejmenším od roku 498.
-Numerus daci-v Arsinoe ve Fayyumu ve středním egyptě v roce 531.
-Mauri posádkou v hermopoli v době justiniánova nástupu na trůn zde nahrazeni Numidai/dae Iustiniani okolo roku 533.
-Numidae Iustiniani-asi kavalerie zmíněny u Hermopole.
-Scythai/ae Iustiniani v Apollonopolis Magna.
-Bis Electi Iustiniani v Antaiopoli.
-Numerus Pharanitai počátek 6.stol v klášteře Bau(Pbow) v horním Egyptě.
-Armigeri, téměř jistě Equites Armigeri Seniores Orientales posádkou v Oxyrhynchus v roce 488.
-Primi Felices Iustiniani
-Legio Quinta Macedonica-vexilace této legie jsou zminěny v egyptě,v různých spíše slangových označeních až do počátku 7stol.do třicátých let.Znám také přinejmenším tři vyobrazení z této doby kde mají vojáci na štítech symbol patřící z největší pravděpodobností páté makedonské legii.

SEVERNÍ AFRIKA

-Libyi/es Iustiniani-známi jsou z mozaiky z Qsar Lybia.
-Primi Felices Iustiniani-známy také z egypta.
-Paraetonitae Justiniani
-Equites Tertio Dalmatae

SÝRIE A PALESTINA

-Numerus Theodosiacorum-v palestině v roce 512.
-Theodosiaci balistarii v Nessaně v palestině.
-Numerus devotissimi Theodosiaci v Nessaně(možná titéž co předchozí) posádkou zde přinejmenším v letech 505-596.
-Equites.
- Tertio Dalmatae(kavalerie comitatenses).
-Vandali Iustiniani(kavalerie řazená ke comitatenses či k foederati).
-Likokranitai-limitanei vytvořeni v roce 531.
-Voluntarii(snad zbytky někdejší VIII.Voluntiarorum)posádkou v gaze v palestině v letech 637/39-toho roku patrně úplně zničeni araby.
-Scythy((bývalá IV.Scythica?)-posádkou,rokem a osudem tamtéž jako předchozí.
Legio Quarta Parthica-Quartoparthoi-účastnila se skvělého vítězství nad Peršany v bitvě u Solachonu v roce 586.Tou dobou byla posádkou v Beroi-Aleppu v moderním Halafu.

KONSTANTINOPOL

-Lanciarii zmíněni v roce 518 kdy na svém štítě vyzvihli Justina I.(přičemž tuším táž jednotka už předtím tento rituál provedla s některým předchozím císařem-poznámky o tom nyní nemám u sebe-dá se tedy říci, že v ranně byzantské době tento úkol tradičně příslušel jim).
-Mattiarii jsou zmíněni v roce 457 a dost možná stále existovali i za Justinianova života.
-Toxoto-dalmatae přítomná v roce 541-lukostřelci.
-Excubitores
-Primoscutarii
-Spatharii a ostatní palácové gardové jednotky z Diokleciáno-konstantinovské éry.

-Znám ještě pár jmen ale to už jsou jednotky založené jednoznačně po Justiniánovy a několik zmíněk o jednotkách ze 4stol autory ze století šestého což naznačuje(ale taky nemusí)že tyto oddíly byli pořád v živé paměti či snad i službě ještě tou dobou.

--Numerus Armeniorum-je jednotka známá z Justiniánovy doby,nelze však z jistotou oblastně zařadit. Na Krym poslal císař justinián nově zřízenou jednotku nazvanou Hispani.


Kontakt

Bc. Lukáš Hrdina
Jitřní 41
312 00 PLZEŇ

E-mail: optio(zavinac)castraromana.cz