LEGIO IIII FLAVIA FELIX

Připravili: Tita Iuventia Martia a Appius Sollanius Pertinax

Základní informace:
jedná se o jednu z mnoha kohort pomocných sborů Římských ozbrojených sil, jenž byla v aktivní službě přibližně od roku 70 nl. do poloviny třetího století. Jednalo se o smíšenou, jezdecko pěchotní jednotku o síle cca 600 mužů (480 pěších a 120 jezdců). Kohorta byla, v průběhu své existence posádkou v Moesii (od roku 75 nl.), v Kapadokii(od roku 135 nl.) a v provincii Asia (od roku 148 do roku 240 nl.).

Vznik a pohyb jednotky v průběhu její aktivní služby:
Cohors I Raetorum Equitata (Cohors Prima Raetorum Equitata), první jezdecko pěší regiment Raethů je jednotkou římských pomocných sborů (Auxilia). Skládala se jak z pěších vojáků, tak jezdců RAethského národa, který dominoval stejnojmené provincii Raethia (většina území dnešního Švícarska a Německa, na jih od Dunaje). . Příslušnici Raethského národa původně nehovořili Indoevropským jazykem. Jejich řeč byla podobná jazyku dávných Etrusků. V průběhu doby, zvláště, kdy jejich území bylo obsazeno Římany (za vlády císaře Augusta) v roce 16 př. nl. S tím, jak se dostali do kontaktu s Keltskými sousedy, začali postupně mluvit Keltským jazykem a nakonec, v důsledku dlouhodobé nadvlády Říma začali hovořit Latinou.

Zdá se, že bylo postaveno celkem 12 kohort z národa Raethů (dle Holdera), z čehož 10 bylo postaveno ne později než za vlády císaře Claudia (41 - 54 nl.) a další dvě krátce po té, v 70. letech prvního století. Nicméně dosud není zcela jasné, kolik z těchto 12 kohort přežilo 2. století a panuje také jistý zmatek v tom, kolik kohort vlastně sdílelo jméno Cohors I Raetorum, protože existují celkem tři kohorty tohoto jména v sledovaném období. Holder uznává teorii, že v 2. století existovaly celkem tři kohorty stejného jména ve třech provinciích: v Kapadokii, Raethii a Germanii Inferior. Zatímco jiný odborník (Spaul) uvádí, že šlo o jednu a tutéž jednotku: COHORS I RAETORUM EQUITATA C.R., která byla ale často stěhována. Pravděpodobnější je ale teorie tří jednotek. Čestný titul C.R. (civium Romanorum) se objevuje v provvincii Germania Inferior, jednotka v Kapadokii (jedná se o námi sledovanou kohortu) je také "Equitata" a je nazývána Cohors I Raetorum Equitata, zatímco třetí jednotka, v provincii Raethia se jmenuje jednoduše Cohors I Raethorum a nemáme důkaz o tom, že by se jednalo také o smíšenou jezdecko pěší jednotku. Kohorta byla postavena pravděpodobně v roce 70 nl. a v záznamech se objevuje poprvé v roce 75 nl., kdy byla posádkou v Moesii, ne později než v roce 135 nl. byla jednotka převelena na území Kapadokie, kde se stala částí sil, které, pod velením guvernéra a historika Ariana, podnikali tažení proti Alamanům po té, co tento kmen provedl invazi na území impéria. Po té, v roce 148 nl. byla jednotka opět přesunuta, tentokrát do provincie Asia, kde se nacházela ještě v roce 244 nl. (nález votivního kamene ve městě Eumenia), je to poslední datovatelný výskyt této jednotky v písemných archeologických pramenech. V roce 238 nl. obdržela kohorta čestný přídomek Gordiana (od císaře Gordiana I.).


Kontakt

Bc. Lukáš Hrdina
Jitřní 41
312 00 PLZEŇ

E-mail: optio(zavinac)castraromana.cz