Články zabývající se Antikou

ŘÍMSKÉ A ŘECKÉ VÁLEČNICTVÍ

Vybavení vysokých důstojníků římského vojska

Tento článek pojednává o výzbroji, výstroji a ošacení vysokých důstojníků římského vojska (Tribun, legát, generál)

Římské lékařství

Tento článek pojednává o římské civilní i vojenské medicíně, dozvíte se zde jaké nástroje lékaři užívali, co sloužilo jako léčiva, desinfekce a přípravky proti bolesti, jak vypadala vojenská nemocnice, kdy došlo k největšímu rozvoji římského lékařství a mnoho dalšího.

Platy v římské armádě

Článek zabývající se platovými podmínkami v římské armádě.

Struktura legie za principátu

Článek zabývající se strukturou legie v době principátu.

Vojenská vyznamenání

Článek o vojenských vyznamenáních v římské armádě.

Vojenská strava

Článek o tom, co římští vojáci pravděpodobně jedli a pili na taženích i ve stálých fortifikacích.

Praetoriánská garda

Stručný článeček o Praetoriánské gardě římských císařů

Legio IIII Flavia Felix

Článek zabývající se historií Legio IIII Flavia Felix.

Cohors I Raetorum Equitata

Článek týkající se Cohors I Raetorum Equitata.

Seznam římských legií

Seznam římských principátních a dominátních legií.

Jednotky v době Justiniánově

Článeček od Ameliana zabývající se vojenskými jednotkami v době byzantského císaře Justiniána (dle jednotlivých regionů)

Seznam kohort pomocných sborů (Auxilia)

Seznam kohort římských pomocných sborů - Auxilia dle pramenů z doby vlády císaře Hadriana. Seznam jednotek je dělen podle provincií Římského impéria.

Legionář pozdní říše

Stručné shrnutí organizace a podoby legionářů pozdní říše.

Malý slovníček pojmů

Malý slovníček pojmů v souvislosti s vojenstvím.

VÝZBROJ A VÝSTROJ ŘÍMSKÉHO A ŘECKÉHO VOJÁKA

Lorica hamata (Kroužková zbroj)

Článek zabývající se římskou kroužkovou zbrojí - Loricou hamatou.

Lorica segmentata (segmentový železný pancíř)

Článek zabývající se asi nejznámějším typem římany užívaného pancíře, Loricou segmentatou - segmentovou železnou zbrojí.

Manica (Segmentová ochrana rukou)

Článek zabývající se segmentovou ochranou horní končetiny, tzv. Manicou.

Scutum (Legionářský štít)

Článek popisující legendární vypouklý, obdélníkový legionářský štít.

Pilum

V tomto článku naleznete popis legendárního legionářského oštěpu Pilum, vč. několika drobných tipů a triků, které se budou hodit, pokud si pilum rozhodnete vyrábět sami.

Lorica squamata

Tento článek se stručně zabývá jedním z druhů římany užívaných pancířů. Jedná se o šupinovou zbroj, tzv. Loricu squamatu.

Vybavení Antoninovského vojáka

Tento článek nám přibližuje výzbroj a výstroj římského vojáka za vlády Antoninovské císařské dynastie, od Antonina Pia až po smrt Aureliova syna Commoda.

Vybavení pozdně republikánského legionáře (Po reformách G. Maria)

Tento článek nám přibližuje výzbroj a výstroj římského legionáře v období pozdní republiky, zejména po vojenských reformách G. Maria, 107 př. n.l..

ZE VŠEDNÍHO ŽIVOTA ŘEKŮ A ŘÍMANŮ

Titus Flavius Vespasianus

Článek o prvním z tzv. Flaviovské dynastie římských císařů, o Titovi Flaviovi Vespasianovi, který vládl od roku 69 do roku 79 nl.

Titus

Článek o druhém císaři z tzv. Flaviovské císařské dynastie. Titus vládl od roku 79 nl. do roku 81 nl.

Domitianus

Článek o třetím z tzv. Flaviovské dynastie římských císařů, o nejmladším Vespasianově synovi Domitianovi, který vládl od roku 81 n.l. do jehozavraždění v roce 96 n.l.

Nerva

Článek o prvním císaři z tzv. dynastie adoptivních císařů římského impéria, o Nervovi, který vládl sice pouze 16 měsíců, ale dovedl zabránit krizi a další občanské válce svou geniální politikou.

Julianus

Článek o posledním pohanském císaři na římském trůně, o Juliánovi, od 9. stol. n.l. zvanému Apostata (odpadlík). Tento vynikající panovník vládl samostatně od roku 361 n.l. do roku 363 n.l., kdy byl zasažen oštěpem při jedné ze šarvátek s Peršany.

Gaius Julius CAesar

Článek věnující se jednomu z vůbec největších Římanů všech dob, vynikajícímu politikovi, státníkovi, vojevůdci, řečníkovi a spisovateli, Gaiu Juliu Caesarovi.

Gaius Verres

Článek zabývající se životem a charakteristikou jednoho z vůbec nejhorších guvernérů římských provincií všech dob. Tento neblaze proslulý správce Sicilie se jmenoval Gaius Verres.

Scipio Africanus

Tento článek se stručně zabývá životem a odkazem jednoho z největších a nejslavnějších římských vojevůdců, který dovedl Řím k vítězství nad Hanibalem.

Tribun lidu Marcus Livius Drusus

Další moc povedený článek od Caecilie Metelly, tentokrát pojednávající o životě a zákonodárné činnosti asi jednoho z vůbec nejlepších tribunů lidu za Římské republiky.

Gnaeus Julius Agricola - římský generál a politik

Článek pojednávající o vynikajícím římském politikovi a generálovi z doby za vlády císaře Nerona a Flaviovské císařské dynastie.

Bohové a bohyně Antického Říma

Článek obsahující seznam římských bohů, bohyň, personifikovaných vlastností a zbožštěných císařů. U božstev naleznete také jejich kompetence.

Seznam římských císařů

Na této stránce naleznete seznam římských císařů, od založení principátu až po pád Západořímské říše, vč. doby, kdy vládli.

Římská rodina a domácnost

Článek pojednávající o římské domácnosti a rodině, kdo do rodiny patřil, kde římané bydleli, co nosili na sobě, jaký měli nábytek, z čeho a co jedli a pili a mnoho dalšího.

Stravování v Antickém Římě a Řecku

Článek od Marka z Plzně týkající se řeckého a římského stravování a jídla a pití obecně.

Římské státní instituce

Článek zabývající se římským státním aparátem, jaké byly jednotlivé úřady, jaké byly kompetence úředníků, kdo to byl Konzul, kdo Quaestor, kdo byl Aedil, kdo to byli Liktoři a mnoho dalších užitečných informací.

Antické citáty apřísloví

Článek obsahující některé známé i méně známé citáty z oblasti všedního života i válečnictví, od známých a méně známých antických autorů.

Římský kalendář

Článek od Caecilie Metelly o vývoji římského kalendáře.

Neronovské pronásledování

Seminární práce od Raptora. Raptor se v této velmi zajímavé a pečlivě zpracované práci zabývá problematikou pronásledování Křesťanů za vlády císaře Nerona. V seminární práci naleznete také popis velkého požáru Říma, ze kterého byl podezírán sám Nero. Nero, aby zaplašil tyto domněnky, snažil se obvinit ze založení požáru Křesťany, nepočetnou komunitu žijící v Římě. Alespoň tak se to tvrdí. V této práci se dozvíte mnohem víc... Respektujte prosím autorská práva!

Saturnálie (Saturnalia)

Článek od Caecilie Metelly zabývající se římským svátkem Saturnalia (Saturnálie), dozvíte se, jak a kdy se tento svátek slavil, co se jedlo a pilo a mnoho dalšího.

Seznam konzulů Římské republiky

Seznam římských konzulů z období Římské republiky.

Aurelianus, Restitutor orbis

Článek o jednom z nejvýznamnějších římských císařů, o znovusjednotiteli Říma, který získal za své zásluhy titul Restitutor orbis (obnovitel světa), jedná se o císaře Lucia Domitia Aureliana.

Etruskové

Článek o Etruscích a jejich umění.

ZE ŽIVOTA BARBARSKÝCH NÁRODŮ

Skýtové
Článek od Vladimíra Dlhého zabývající se tímto kočovným národem Antického světa.

Thrákové
Článek od stejného autora, zabývající se tentokrát Thráky.

Válečnictví Hunů
Článek od Lukáše Hrdiny, shrnující válečnictví Hunů.


Kontakt

Radka HlaváčováE-mail: hlavacova.radka(zavinac)gmail.com