Reportáže z akcí - Česká Ves, 8. 4. 2017

Připravil: Gnaeus Cassius

V sobotu 8. dubna 2017 byla uspořádána akce k představení čtyř soch přírodních živlů veřejnosti. Tato událost proběhla v areálu základní školy obce Česká Ves u Jeseníku. Spolu s našimi keltskými přáteli jsme představovali součást programu. Ten byl rozdělen na představení soch veřejnosti za pomoci druida, který každou sochu posvětil. Dále zde pak byly ukázky keltských řemesel, výstavka keltského vybavení na jednotlivá povolání či střelba na terč, uspořádaná našimi keltskými přáteli.

Na místo se za spolek dostavil praetorian GNAEVS CASSIVS a legionář TIBERIVS AVLVS MARSVS kteří pomáhali s prováděním obřadů a poskytovali divákům informace o římských zbraních, zbrojích i civilním životě.

Celá akce trvala od 14 hodin odpoledne do 18 hodin večer. Vedle nás a našich keltských přátel se tohoto představení účastnilo vedení města a školy. Ti, společně s místním spolkem žen a autorem soch Jiřím Janočkem, pomohli celou akci realizovat. Za což jim patří velký dík.

A zde pár fotografií:


Kontakt

Bc. Lukáš Hrdina
Jitřní 41
312 00 PLZEŇ

E-mail: optio(zavinac)castraromana.cz