O římských božstvech

Připravila: Tita Iuventia Martia a

Římský panteon můžeme rozdělit na celkem čtyři části:

 • hlavní římští bohové a bohyně (tzv. Dii Consentes)
 • menší bohové a bohyně (tzv. Di Indigetes)
 • Převzatí bohové a bohyně z jiných kultur
 • Tzv. imperiální kult (zbožtění císařové a jejich příbuzní)


 • Legenda:
  DC (Dii Consentes)
  DI (Di Indigetes)
  PB – převzatí bohové a bohyně

  A
  Abeona (DI) – bohyně dětí opouštějících svůj domov.
  Abundantia (DI) – bohyně štěstí, hojnosti a prosperity.
  Adeona (DI) – bohyně, která doprovází děti zpět do jejich domovů.
  Aequitas (DI) – bůh poctivých obchodů a obchodníků.
  Aera Cura (DI) – bohyně spojovaná s podsvětím.
  Aesculapius (PB) – bůh léčení.
  Aeternitas (DI) – zosobněná věčnost.
  Africus (DI) – bůh jihozápadního větru.
  Alemonia (DI) – bohyně krmící nenarozené děti.
  Angerona (DI) – bohyně mlčenlivosti a ochránkyně Říma. Její svátek, tzv. Divalia či Angeronalia, se konal 21. prosince.
  Angita (DI) – bohyně léčení a také magie.
  Angitia (DI) – bohyně léčení hadího uštknutí, bylinkářství a pod.
  Anna Perenna (DI) – bohyně Nového roku, poskytovatelka jídla. Její svátek je slaven 15. března.
  Antevorte (DI) – bohyně budoucnosti.
  Apollo (Dc) –Jupiterův a Letin syn, bratr Diany, bůh hudby hrající na zlatou lyru, léčení (přinesl lidem medicínu), světla a pravdy (nikdy nemůže říci lež). Jeho hlavním úkolem je přes den jezdit ve svém voze taženém čtyřmi koňmi po obloze a vozit slunce.
  Aquilo (DI) – bůh severního větru.
  Attis (PB) –bůh vegetace, plodnosti a rostlinstva.
  Aurora (DI) – bohyně svítání.
  Auster (DI) – bůh jižního větru.
  Averna (DI) – bohyně smrti, podobně jako Řecká bohyně Prosserpina.

  B
  Bacchus (PB) – bůh vína a radovánek.
  Bellona (PB) – bohyně bitev a válek, její svátky, tzv. Dies Sanguinis byly slaveny 24. března a 3. června.
  Bona Dea (DI) – bohyně plodnosti, panenství, zdraví a žen. Svátek Dobré bohyně se slavil 1. května a byl určen pouze ženám.
  Bubona (PB) – bohyně koní a dobytka

  C
  Caelus (DI) – bůh oblohy.
  Camenae (DI) – bohyně studní a pramenů.
  Candelifera (DI) – bohyně narození potomka.
  Cardea (DI) – bohyně dveřejí a prahů.
  Carmenta (DI) – bohyně porodu a věštění. Jejím svátkem byl tzv. Carmentalia (11. a 15. leden).
  Carnea (DI) - bohyně srdce a dalších lidských orgánů. ale také bohyně části dveří.
  Castor a Pollux (DI) – bratři, patroni námořníků.
  Ceres (DC) –bohyně obilí,věčná matka, matka zrna, bohyně zemědělství, semen, plodů, počátků, civilizace, ochránkyně žen, mateřství a manželství. Dcera boha Saturna a bohyně Ops. Jejím svátkem byla tzv. Cerealia.
  Cinxia (DI) – bohyně manželství.
  Clementia (DI) – bohyně milosrdenství a schovívavosti.
  Cloacina (DI) – bohyně stoky Cloaca maxima.
  Coelus (DI) – bůh oblohy.
  Concordia (DI) – bohyně souhlasu, svornosti a porozumnění.
  Conditor (DI) – bůh žní.
  Consus (DI) – bůh uskladnění zrna. Svátky, tzv. Consualia (21. srpen a 15. prosinec).
  Convector (DI) – bůh přinášení úrody z polí.
  Copia (DI) – bohyně bohatství a hojnosti.
  Corus (DI) – bůh severozápadního větru.
  Cuba (DI) – bohyně nemluvňat, strážkyně, pomáhala dětem usnout.
  Cunina (DI) – bohyně kojenců.
  Cupid (PB) – bůh lásky.
  Cura (DI) – bohyně, která vytvořila lidi z hlíny (dle mytologie).
  Cybele (PB) – Velká matka, v latině Magna mather

  D
  Dea Dia (DI) – bohyně růstu. Svátek v květnu.
  Dea Tacita (DI) – bohyně smrti. Svátek, tzv. Larentalia se slavil 23. prosince.
  DEcima (DI) – bohyně porodů, spolus Nonou a Mortou tvořili trojici sudiček.
  Dei Lucrii (DI) – bůh zisku.
  Devera (DI) – bohyně košťat užívaných k očištění.
  Diana (DC) – bohyně plodnosti,měsíce a lovu.Trojí bohyně – měsíční pana, matka nestvůr a lovkyně či ničitelka. Bohyně přírody, porodů, divokých dřevin, lesů, měsíce, zvířat, hor, žen atp.Spolus dalšími dvěma bohy tvoří trojici: Egeria (vodní nymfa) a Virbius (lesní bůh).
  Dis (PB) – bůh podsvětí.
  Disciplina (DI) – bohyně disciplíny.
  Discordia (DI) – bohyně sváru a neshody.
  Dius Fidus (DI) – bůh přísahy.
  Domiduca (DI) – bohyně ochraňující děti vracející se ke svým rodičům domů.
  Domiducus (DI) – bohyně provázející nevěstu do domu manžela.
  Domitius (DI) – bůh manželství, konkrétně pak bůh, který pomáhal manželovi přenést nevěstu do svatebního domu a který udržoval ženy v domech jejich manželů.

  E
  Edusa (DI) – bohyně stravy, chránila děti, když se učili jíst pevnou stravu.
  Egestes (DI) – bohyně chudoby.
  Empanda (DI) – bohyně otevřenosti, přátelství a štědrosti, šlechetnosti, velkorysosti a pod.
  Endovelicus (PB) – bůh zdraví a prosperity.
  Eventus Bonus (DI) – bůh úspěchu a to jak v obchodních, tak zemědělských záležitostech.

  F
  Fabulinus (DI) – bůh učící malé děti mluvit.
  Facunditas (DI) – bůh sklizně a plodnosti.
  Fama (DI) – bohyně fám a pověstí.
  Fauna (DI) – bohyně země, matka bohyně.
  Faunus (PB) – bůh plodnosti a planých rostlin, jeho svátky: tzv. Lupercalia (15. února) a tzv. Faustitas (5. prosince).
  Favonius (DI) – bůh západního větru.
  Febris (DI) – bohyně ochraňující lidi před horečkou.
  Felicitas (DI) – bohyně úspěchu.
  Feronia (DI) –bohyně dobré sklizně a svobody, uctívána také otroky kvůli jejich touze po svobodě. Svátek této bohyně se konal 15. listopadu.
  Fides (DI) –bohyně věrnosti a dobrých úmyslů.
  Flora (DI) – bohyně jara a kvetoucích květin. Jejím svátkem byly tzv. Floralia (28. duben – 1. květen).
  Fontus (DI) – bůh studní a pramenů, jeho svátek byl slaven 13. října.
  Fornax (DI) – bohyně pečení, pecí a chleba.
  Fortuna (DI) – bohyně štěstí.
  Fraus (DI) – bohyně podvodu, zrady, lsti, proradnosti atp. Pomocnice Mercura.
  Fulgora (DI) – bohyně svícení.
  Furies (PB) – bohyně odplaty.
  Furrina (DI) – bohyně zlodějů.

  H
  Hercules (PB) – bůh vítězství a obchodní podnikavosti.
  Honos (DI) – bůh cti, vojenské spravedlnosti, ušlechtilosti.

  I
  Inuus (DI) – bůh chránící domácí zvířata, pravděpodobně také bůh plodnosti.
  Invidia (DI) – bohyně bdělosti.
  Isis (PB) – bohyně země.

  J
  Janus (PB) –bůh dveří, bran, začátků a konců, uctíván např. při počátku sklizně, při svatbách, uzavření obchodu a pod.
  Juno (DC) –„Královna bohů“, Jupiterova sestra a zároveň manželka, sestra Neptuna a Pluta, Saturnova dcera, matka Juventa, Marta a Vulcana. Ochránkyně Římského státu, strážkyně státních financí a je hlavní bohyní římských matron. Její Svátek (Matronalia), který je zasvědcen této bohyni se konal 1. a 2. března, zatímco svátek zvaný Nonae Caprotinae (Fíkovníkové nony) se konal 7. a 8. července.
  Jupiter (DC) – vládce všech bohů, bůh oblohy, blesků a hromů. Je synem Saturna a bratr Neptuna, Pluta a JUnony. Jeho atributem je blesk a orel, který je zároveň jeho poslem. Jedná se o hlavního boha a patrona římského státu.
  Juturna (DI) – bohyně pramenů, studní a jezer, její svátek se slavil 11. ledna a 23. srpna.
  Juventas (DI) – bohyně mládí

  L
  Lactans (Di) – bůh zemědělství.
  Lares (Lárové, DI) – duchové, strážci domu a polí.
  Laverna (DI) –bohyně podvodů a nezákonného obohacování se.
  LevanDI) – bůh plodnosti a přírody. Svátek se slavil 17. března.
  Libera (DI) – bohyně plodnosti.
  Liberalitas (DI) –bůh velkomyslnosti a štědrosti.
  Libertas (DI) – bohyně svobody.
  Libitina (DI) – bohyně pohřbů.
  Lima (DI) – bohyně hranic a prahů.
  Lua (DI) – bohyně, které vojáci obětovali ukořistěné zbraně.
  Lucifer (DI) –bůh Jitřenky.
  Lucina (DI) – bohyně porodnictví a porodů.
  Luna (DI) – bohyně Měsíce.

  M
  Maia (DI) – bohyně jara a plodnosti.
  Mayesta (Di) – bohyně cti a úcty.
  Manes (DI) –duše milovaných zesnulých (podobně, jako lares, Penates a Genii). Uctíváni byli o svátcých zvaných Parentalia a Feralia v únoru.
  Mania (DI) – bohyně smrti.
  Matuta (DI) – bohyně přístavů, moří a úsvitu, patronka novorozeňat. Jejím svátkem byl 11. červen.
  Mars (DC) – bůh války,jara, rostlin rostoucích v přírodě, zemědělství, ale také hrůzy a hněvu,pomsty, statečnosti a plodnosti, ochránce skotu. Rodiči byli Jupiter s Juno. Byl především bohem války. Mars byl považován za „Otce všech Římanů“, protože jeho synem byl Romulus, zakladatel města Říma. Jeho ženou byla Bellona. Byl nejpopulárnějším bohem, který měl na starosti vojenství. Pro tzv. „Martovi syny“ – vojáky Říma byl jedním z nejdůležitějších bohů a nad ním stál již pouze Jupiter, coby nejvyšší bůh. Martovy svátky se slavvily v březnu a říjnu.
  Meditrina (DI) – bohyně zdraví a vína, jejím svátkem byly tzv. Meditrinalia (11. říjen).
  Mefitas (DI) –bohyně jedovatých par z nitra Země.
  Mellona (DI) – ochránkyně a bohyně včelstev.
  Mena (DI) – bohyně ženské periody.
  Mens (DI) – bohyně vědomí či uvědomnění a inteligence, mysli a rozumu, její svátek se slavil 8. května.
  Merkur (DC) – bůh obchodu, obchodníků, zisku a cestovatelů. Jeho hlavním svátkem byly tzv. Mercuralia slavené 15. května.
  Messor (DI) – bůh kosení a zemědělství.
  MInerva (DC) – bohyně vědy, učení se,moudrosti, umění, medicíny, barvířství ale také války, ochránkyně obchodu, výroby a vzdělání. Otcem byl Jupiter a oslavována byla svátkem zvaným Quinquatria (19. – 23. března).
  Mithras – bůh slunce.
  Moneta (DI) – bohyně prosperity.
  MOrs (DI) – bůh smrti.
  Morta (DI) – bohyně smrti.
  Muta (DI) – bohyně ticha.
  Mutinus (Mutunus) (DI) – bůh plodnosti.

  N
  Naenia (DI) – bohyně pohřbů.
  Nascio (DI) – jedna z mnoha bohyní ochraňujících malé děti a narození obecně.
  Necessitas (DI) –bohyně osudu.
  Nemestrinus (DI) –bůh lesů a dřevin.
  Neptun (DC) – bůh moří, bratr Jupitera, Junony a Pluta, jeho svátkem byly tzv. Neptunalia slavené 23. července. Jeho atributem byl trojzubec.
  Nerio (DI) – válečná bohyně, zosobnění chrabrosti.
  Nodutus (DI) – bůh tvořící uzly na svazcích pšenice.
  Nona (DI) – bohyně těhotenství a plodnosti.
  Nox (DI) – zosobnění noci.
  Nundina (DI) – bohyně devátého dne po narození dítěte (v tento den dostávalo své jméno).

  O
  Obarator (DI) – bůh orby.
  Occator (DI) – bůh povláčení.
  Ops (PB) – bohyně setby, sklizně, hojnosti, úrodné země a blahobytu. Jeden z jejich svátků se konal 10. srpna, další, tzv. Opalia (10. prosince). Její hlavní svátek byl 25. srpna a nazýval se Opeconsiva, avšak byl vyhrazen pouze kněžím kultu a Vestálkám.
  Orbona (DI) – bohyně rodičů, kteří ztratili své děti.
  Orcus (DI) – bůh smrti a podsvětí, ale také zaklení. Trestal křivopřísežníky.

  P
  Pales (DI) – bohyně stád a pastýřů. Svátek této bohyně, tzv. Palilia se slavil 21. dubna.
  Parcae (DI) – bohyně osudu.
  Partula (DI) – bohyně narození dětí.
  Paventia (DI) – bohyně, která utěšovala vyděšené děti.
  Pax (DI) – bohyně míru, svátky se konaly: 3. a 30. ledna a 4. července
  . Penates (DI) – bohové spižíren a domácností.
  Picumnus (DI) – bůh dětí, kojenců, zemědělství, plodností, mateřství, jeho bratr byl Pilumnus.
  Picus (DI) – bůh zemědělství.
  Pietas (DI) - bohyně úcty, zbožnosti a poslušnosti.
  Poena (DI) – bohyně trestu.
  Pomona (DI) – bohyně sadů, stromů a ovoce.
  Portunes (DI) – bůh kotvišť a přístavů, je strážcem skladišť a zamknutých dveří, Portunalia se slavili 17. srpna.
  Porus (DI( - bůh hojnosti a bohatství.
  Postverta (DI) – bohyně minulosti.
  Potina (DI) – bohyně dětského pití.
  Priapus (DI) – bůh vinic, zahrad, rybářů a námořníků.
  Prorsa Postverta (DI) – bohyně žen v práci.
  Providentia (DI) – bohyně rozvahy.
  Pudicitia (DI) – bohyně cudnosti, slušnosti, umírněnostia čistoty.
  Puta (DI) – bohyně prořezávání stromů a vinné révy.

  Q
  Quirinus (DI) – Sabinský bůh s velmi mystickým původem se stal důležitý jako postava římského státu a jeho svátek, Quirinalia se slavil 17. února. Zdá se, že byl také patronem vojáků v dobách míru.
  Quiritis (DI) – bohyně mateřství

  R
  Rederator (DI) – bůh druhé orby.
  Robigo (DI) – bohyně obilí.
  Robigus (DI) – bůh, který chránil obilí před nemocemi. Jeho svátek, Robigalia, se slavil 25. dubna.
  Roma (DI) – zosobněná bohyně města Říma.
  Rumina (DI) – bohyně kojících matek.
  Runcina (DI) – bohyně zemědělství, konkrétně pak setí a pletí.
  Rusina (DI) – bohyně venkova

  S
  Salus (PB) – bohyně prosperity a dobrého zdraví, jejím svátkem byl 30. březen.
  Sancus (DI) – bůh dobré víry a přísah.
  Saritor (DI) – bůh plení a okopávání.
  Saturnus (PB) – bůh zemědělství a osívání. Saturnalia, svátek tohoto boha, začal 17. prosince a zkončil po sedmi dnech, tj. 24. prosince.
  Securitas (DI) – bohyně stability a bezpečí.
  Semonia (DI) – bohyně seti.
  Sentia (DI) – bohyně starající se o duševní rozvoj dětí.
  Serapis (PB) – bůh oblohy.
  Sol – bůh slunce.
  Sol Invictus – bůh slunce.
  Somnus (PB) – bůh spánku.
  Sors (DI) – bůh štěstí.
  Spes (DI) – bohyně naděje.
  Spiniensis (DI) – bůh chránící pole od trnů, bůh kácení trnitých keřů na polích.
  Stata Mater (DI) – bohyně ochraňující proti požárům.
  Statanus a Statina (DI) – bůh strážící dítě při jeho prvním pokusu se postavit. Spolu se svou manželkou Statinou sttrážily děti, když se poprvé vydali mimo rodičovský dům akdyž se vracely zpět.
  Stimula (DI) – bohyně podněcující v ženách vášeň a touhu.
  Strenua (DI) – bohyně síly a energie.
  Suadela (DI) – bohyně vyznání, obzvláště ohledně záležitostí lásky.
  Subruncinator (DI) – bůh pletí.
  Summanus (DI) – bůh nočního hřmění, jeho svátek byl 20. června.
  Sylvanus (PB) – bůh polí a lesů

  T
  Tellus (PB) – bohyně země, jejím svátkem byl 15. duben.
  Tempestes (DI) – bohyně bouří.
  Terminus (DI) – bůh hranic, svátek 23. února.
  Terra Mater (DI) – matka Země, bohyně plodnosti a růstu. Uctívána byla 15. dubna o svátku zvaném Fordicia.
  Tibertus (DI) – bůh řeky Tiber.
  Trivia (DI) – bohyně křižovatek

  U, V
  Vacuna (DI) – bohyně zemědělství.
  Veiovis (PB) – bůh uzdravování.
  Venus (Venuše, DC) – původně bohyně vinic a zahrad, později hlavní bohyně lásky a krásy. Jejími svátky byly: Vinalia Rustica (18. srpna), Veneralia (1. dubna), Vinalia prior (23. dubna).
  Veritas (DI) – bohyně pravdy.
  Verminus (DI) – bůh chránící dobytek před nemocemi.
  Vertumnus (DI) – bůh střídání ročních období, růstu a dozrávání ovoce a zrna.
  Vesta (DC) – bohyně ohně (jak posvátného, tak domácího) a také bohyně srdce. Jejími rodiči byli Saturn a Ops. Byla také ochránkyní pekařů a jejím hlavním svátkem byla tzv. Vestalia (7.červen).
  Vica Pota (DI) – bohyně vítězství.
  Victoria (PB) – bohyně vítězství.
  Viduus (DI) – bůh oddělující po smrti duši od těla.
  Viriplaca (Di) – bohyně manželských svárů.
  Virtus (DI) – bůh vojenské zdatnosti, hrdinství a statečnosti.
  Vitumnus (DI) – bůh dávající život dětem v děloze ženy.
  Volturnus (DI) – bůh vod, jeho svátek byl Volturnalia a slavil se 27. srpna.
  Volumna (DI) – bohyně chránící kojící ženy.
  Vulcanus (DC) – bůh ohně, kovářů a řemeslnictví. Jeho kovárna je prý u hory Etna, kde se svými pomocníky ková zbraně pro hrdiny a bohy. Je úzce spojován s bohyní Bona Dea (Dobrá bohyně), se kterou sdílí svátek zvaný Volcanalia (23. srpen).
  Vulturnus (DI) – bůh východního větru

  Deifikovaní císařové (Imperiální kult)

  Někteří z vládců Římského impéria a jejich příbuzných byli zbožtěni usnesením senátu po své smrti. Zde je jejich seznam.

  Antoninus Pius - zbožtěn senátem v roce 161 nl.
  Augustus – zbožtěn senátem v roce 14 nl.
  Claudius – zbožtěn senátem v roce 54 nl.
  Hadrian – zbožtěn senátem v roce 139 nl.
  Julius Caesar – zbožtěn senátem v roce 44 př. nl.
  Livia – žena císaře Augusta, zbožtěna senátem v roce 42 nl. Několik let po své smrti, na popud císaře Claudia.
  Lucius Verus - zbožtěn senátem v roce 169 nl.
  Marcus Aurelius - zbožtěn senátem v roce 180 nl.
  Nerva – zbožtěn senátem v roce 98 nl.
  Pertinax - zbožtěn senátem v roce 169 nl.
  Septimius Severus - zbožtěn senátem v roce 211 nl.
  Severus Alexander - zbožtěn senátem v roce 235 nl.
  Titus – zbožtěn senátem v roce 81 nl.
  Traian – zbožtěn senátem v roce 117 nl.
  Vespasianus – zbožtěn senátem v roce 79 nl.


  Kontakt

  Bc. Lukáš Hrdina
  Jitřní 41
  312 00 PLZEŇ

  E-mail: optio(zavinac)castraromana.cz